КАЛЕНДАР ПУБЛИКОВАЊА, 2023. (дневно вријеме објављивања у 11:00 часова)

Датум објављивањаРеферентни периодНаслов
20.01.20232022. Структура инкубаторских станица
20.01.2023новембар 2022. МЈЕСЕЧНИ СТАТИСТИЧКИ ПРЕГЛЕД
23.01.2023децембар 2022. Издате грађевинске дозволе
23.01.2023децембар 2022. Индекси индустријске производње (претходни подаци)
23.01.2023новембар 2022. Индекси индустријске производње
23.01.2023децембар 2022. Индекси запослених у индустрији
23.01.2023децембар 2022. Просјечне плате запослених
23.01.2023децембар 2022. Робна размјена Републике Српске са иностранством (KM), (претходни подаци)
23.01.2023децембар 2022. Индекси потрошачких цијена
23.01.2023децембар 2022. Просјечне потрошачке цијене у Републици Српској
23.01.2023децембар 2022. Индекси цијена произвођача индустријских производа на домаћем тржишту
23.01.2023децембар 2022. Индекси цијена произвођача индустријских производа на страном тржишту
23.01.2023децембар 2022. Укупан индекс цијена произвођача индустријских производа
23.01.2023децембар 2022. Саопштење за медије
24.01.2023децембар 2022. Трговина на мало
25.01.2023школска година 2022/2023. Предшколске установе (претходни подаци)
25.01.2023децембар 2022. Активности инкубаторских станица
25.01.2023децембар 2022. Прикупљање крављег млијека и производња млијечних производа
25.01.20232021. Интегрисани систем социјалне заштите (ESSPROS)
25.01.2023четврто тромјесечје 2022. Регистрована друмска, моторна и прикључна возила и саобраћајне незгоде
27.01.2023децембар 2022. Број долазака и ноћења туриста
30.01.2023децембар 2022. Производња, продаја и залихе шумских сортимената у државним шумама
30.01.2023децембар 2022. Робна размјена Републике Српске са иностранством (€), (претходни подаци)
30.01.2023децембар 2022. Робна размјена Републике Српске са иностранством ($), (претходни подаци)
30.01.2023децембар 2022. Клање стоке и живине у кланицама
30.01.2023децембар 2022. Вриједност пољопривредних производа продатих на зеленим пијацама
30.01.2023децембар 2022. Индекси промета индустријe (претходни подаци)
30.01.2023новембар 2022. Индекси промета индустријe