КАЛЕНДАР ПУБЛИКОВАЊА, 2022. (дневно вријеме објављивања у 11:00 часова)

Датум објављивањаРеферентни периодНаслов
20.01.20222021. Структура инкубаторских станица
21.01.2022новембар 2021. МЈЕСЕЧНИ СТАТИСТИЧКИ ПРЕГЛЕД
24.01.2022децембар 2021. Индекси индустријске производње (претходни подаци)
24.01.2022новембар 2021. Индекси индустријске производње
24.01.2022децембар 2021. Индекси запослених у индустрији
24.01.2022децембар 2021. Просјечне плате запослених
24.01.2022децембар 2021. Робна размјена Републике Српске са иностранством (KM), (претходни подаци)
24.01.2022децембар 2021. Индекси потрошачких цијена
24.01.2022децембар 2021. Просјечне потрошачке цијене у Републици Српској
24.01.2022децембар 2021. Индекси цијена произвођача индустријских производа на домаћем тржишту
24.01.2022децембар 2021. Индекси цијена произвођача индустријских производа на страном тржишту
24.01.2022децембар 2021. Укупан индекс цијена произвођача индустријских производа
24.01.2022децембар 2021. Саопштење за медије
24.01.2022децембар 2021. Издате грађевинске дозволе
24.01.2022децембар 2021. Трговина на мало
25.01.2022школска година 2021/2022. Предшколске установе (претходни подаци)
25.01.2022децембар 2021. Активности инкубаторских станица
25.01.2022децембар 2021. Прикупљање крављег млијека и производња млијечних производа
25.01.20222020. Интегрисани систем социјалне заштите (ESSPROS)
27.01.2022четврто тромјесечје 2021. Регистрована друмска, моторна и прикључна возила и саобраћајне незгоде
27.01.2022децембар 2021. Број долазака и ноћења туриста
28.01.2022децембар 2021. Робна размјена Републике Српске са иностранством (€), (претходни подаци)
28.01.2022децембар 2021. Робна размјена Републике Српске са иностранством ($), (претходни подаци)
31.01.2022децембар 2021. Клање стоке и живине у кланицама
31.01.2022децембар 2021. Вриједност пољопривредних производа продатих на зеленим пијацама
31.01.2022децембар 2021. Индекси промета индустријe (претходни подаци)
31.01.2022новембар 2021. Индекси промета индустријe
31.01.2022децембар 2021. Производња, продаја и залихе шумских сортимената у државним шумама