МЈЕСЕЧНИ ПОКАЗАТЕЉИ

 

Просјечна бруто плата


2 140 КМ


Просјечна бруто плата,

април 2024.

     

Просјечна нето плата


1 400 КМ


Просјечна нето плата,

април 2024.

     

 

0,0%

 

Стопа инфлације,

април 2024.

     

 

70,5%

 

Покривеност увоза извозом,

јануар-април 2024.

(претходни податак)

                 
             

 

 

ГОДИШЊИ ПОКАЗАТЕЉИ

 

Просјечна нето плата

 

14,5

милијарди КМ

    

 

1 937 КМ

 

    

Просјечна нето плата

 

1 274 КМ

 

    

 

3,3%

 

 

Бруто домаћи производ,

2022, ESA 2010


 

Просјечна бруто плата,

2023.

 

Просјечна нето плата,

2023.

 

Стопа инфлације,

2023.

                

 

 

         
Просјечна бруто плата                 

 

 1 114 819

 

Становништво, 2023.

(процјена средином године) 
                    

 

ЛАЗАР

 

Најчешће мушко име

новорођенчета, 2023. 

                 

 

СОФИЈА 

 

Најчешће женско име

новорођенчета, 2023. 

         
НОВО!

11.06.2024       
11.06.2024       
10.06.2024       
10.06.2024       
10.06.2024       
10.06.2024       
06.06.2024       
05.06.2024       
04.06.2024       
03.06.2024       
 

КОМПЛЕКСНЕ СТАТИСТИЧКЕ ПУБЛИКАЦИЈЕ