МЈЕСЕЧНИ ПОКАЗАТЕЉИ

 

Просјечна бруто плата


2 130 КМ


Просјечна бруто плата,

март 2024.

     

Просјечна нето плата


1 394 КМ


Просјечна нето плата,

март 2024.

     

 

0,4%

 

Стопа инфлације,

март 2024.

     

 

70,0%

 

Покривеност увоза извозом,

јануар-март 2024.

(претходни податак)

                 
             

 

 

ГОДИШЊИ ПОКАЗАТЕЉИ

 

Просјечна нето плата

 

14,5

милијарди КМ

    

 

1 937 КМ

 

    

Просјечна нето плата

 

1 274 КМ

 

    

 

3,3%

 

 

Бруто домаћи производ,

2022, ESA 2010

 

 

 

Просјечна бруто плата,

2023.

 

 

Просјечна нето плата,

2023.

 

 

Стопа инфлације,

2023.

                

 

 

         
Просјечна бруто плата                 

 

 1 120 236

 

Становништво, 2022.

(процјена средином године) 
                    

 

ЛУКА

 

Најчешће мушко име

новорођенчета, 2022. 

                 

 

МИЛИЦА 

 

Најчешће женско име

новорођенчета, 2022. 

         
НОВО!

17.05.2024       
17.05.2024       
16.05.2024       
15.05.2024       
15.05.2024       
14.05.2024       
14.05.2024       
13.05.2024       
10.05.2024       
10.05.2024       
 

КОМПЛЕКСНЕ СТАТИСТИЧКЕ ПУБЛИКАЦИЈЕ