МЈЕСЕЧНИ ПОКАЗАТЕЉИ

 

Просјечна бруто плата


2 129 КМ


Просјечна бруто плата,

фебруар 2024.

     

Просјечна нето плата


1 392 КМ


Просјечна нето плата,

фебруар 2024.

     

 

0,5%

 

Стопа инфлације,

фебруар 2024.

     

 

73,7%

 

Покривеност увоза извозом,

јануар-фебруар 2024.

(претходни податак)

                 
             

 

 

ГОДИШЊИ ПОКАЗАТЕЉИ

 

Просјечна нето плата

 

14,5

милијарди КМ

    

 

1 937 КМ

 

    

Просјечна нето плата

 

1 274 КМ

 

    

 

3,3%

 

 

Бруто домаћи производ,

2022, ESA 2010


 

Просјечна бруто плата,

2023.

 

Просјечна нето плата,

2023.

 

Стопа инфлације,

2023.

                

 

 

         
Просјечна бруто плата                 

 

 1 120 236

 

Становништво, 2022.

(процјена средином године) 
                    

 

ЛУКА

 

Најчешће мушко име

новорођенчета, 2022. 

                 

 

МИЛИЦА 

 

Најчешће женско име

новорођенчета, 2022. 

         
НОВО!

15.04.2024       
15.04.2024       
15.04.2024       
15.04.2024       
15.04.2024       
15.04.2024       
15.04.2024       
15.04.2024       
11.04.2024       
09.04.2024       
 

КОМПЛЕКСНЕ СТАТИСТИЧКЕ ПУБЛИКАЦИЈЕ