О Попису
Више о Попису...                            

 

НОВО 

Публикације

Прописи

Обрасци

Методологија

Препоруке

Извјештаји

Пробни попис

 

 

Шта је попис?

 

Попис становништва, домаћинстава и станова представља процес организованог прикупљања, обраде, анализе и дисеминације података о становништву, домаћинствима и стамбеним јединицама једне земље.

 

 

Циљ пописа

 

Циљ пописа је да обезбиједи тачне, потпуне и квалитетне статистичке податке о становништву и његовом територијалном распореду у складу са међународним стандардима, при чему се обезбјеђује међународна упоредивост података, као и упоредивост са подацима из претходних пописа.

 

 

У које сврхе ће се користити подаци?

 

1. За анализу постојећег друштвено - економског развоја

 

2. За планирање друштвено - економског развоја и раста

 

3. За научна истраживања

 

4. За статистичке сврхе

 

 

Који подаци се добијају?

 

1. Број становника, њихов територијални распоред и њихове демографске, географске, миграционе, економске, социјалне, етничке и друге карактеристике

 

2. Број домаћинстава, њиховој територијала распрострањеност и структура према типу, величини и генерацијском саставу породице

 

3. Број, врста и величина стамбених јединица, њихова територијална распрострањеност и услови становања

 

4. Коришћено пољопривредно земљиште и сточни фонд којим располажу индивидуална домаћинства

 

 

Заштита личних података

 

Према Закону о Попису становништва, домаћинстава и станова у БиХ 2013. години („Службени гласник Републике Српске", број 13/12), пописивачи и сва друга лица која обављају послове у вези с пописом дужни су да трајно чувају као службену тајну све податке прикупљене од појединаца који се односе на њихове личне, породичне и имовинске прилике. Подаци прикупљени пописом користе се искључиво у статистичке сврхе. Заштита личних података обављаће се у складу са Законом о заштити личних података („Службени гласник БиХ", број 49/06), Закону о статистици БиХ („Службени гласник БиХ", број 26/04) и Закону о статистици Републике Српске („Службени гласник Републике Српске", број 85/03).