МЈЕСЕЧНИ ПОКАЗАТЕЉИ

 

Просјечна бруто плата

 

1 845 КМ

 

Просјечна бруто плата,

јануар 2023.

     

Просјечна нето плата

 

1 217 КМ

 

Просјечна нето плата,

јануар 2023.

     

 

0,6%

 

Стопа инфлације,

јануар 2023.

     

 

97,8%

 

Покривеност увоза извозом,

јануар 2023.

(претходни податак)

                 
             

 

 

ГОДИШЊИ ПОКАЗАТЕЉИ

 

Просјечна нето плата

 

12,5

милијарди КМ

    

 

1 730 КМ

 

    

Просјечна нето плата

 

1 144 КМ

 

    

 

13,6%

 

 

Бруто домаћи производ,

2021, ESA 2010

 

 

Просјечна бруто плата,

2022.

 

 

Просјечна нето плата,

2022.

 

 

Стопа инфлације,

2022.

                

 

 

         
Просјечна бруто плата                 

 

 1 128 309

 

Становништво, 2021.

(процјена средином године) 
                    

 

ЛУКА

 

Најчешће мушко име

новорођенчета, 2021. 

                 

 

МИЛИЦА 

 

Најчешће женско име

новорођенчета, 2021. 

         
НОВО!

22.03.2023       
22.03.2023       
22.03.2023       
22.03.2023       
22.03.2023       
22.03.2023       
22.03.2023       
22.03.2023       
22.03.2023       
22.03.2023       
 

КОМПЛЕКСНЕ СТАТИСТИЧКЕ ПУБЛИКАЦИЈЕ