Становништво, 2021. (процјена средином године)   1 128 309
Најчешће мушко име новорођенчета, 2021.                 ЛУКА
Најчешће женско име новорођенчета, 2021.            МИЛИЦА

MЈЕСЕЧНИ ПОКАЗАТЕЉИ    
Просјечна бруто плата, октобар 2022.     1 815 КМ
Просјечна нето плата, октобар 2022.   1 198 КМ
Стопа инфлације, октобар 2022.   1,8%
Покривеност увоза извозом, јануар - октобар 2022. (претходни податак)
  76,7%
ГОДИШЊИ ПОКАЗАТЕЉИ    
Бруто домаћи производ, 2021, ESA 2010
  12,5 милијарди КМ
Просјечна бруто плата, 2021.   1 546 КМ
Просјечна плата након опорезивања, 2021.   1 004 КМ
Стопа инфлације, 2021.   5,9%

НОВО!

01.12.2022       
30.11.2022       
30.11.2022       
30.11.2022       
30.11.2022       
30.11.2022       
30.11.2022       
30.11.2022       
30.11.2022       
29.11.2022       
 

КОМПЛЕКСНЕ СТАТИСТИЧКЕ ПУБЛИКАЦИЈЕ