МЈЕСЕЧНИ ПОКАЗАТЕЉИ

 

Просјечна бруто плата


2 182 КМ


Просјечна бруто плата,

јун 2024.

     

Просјечна нето плата


1 426 КМ


Просјечна нето плата,

јун 2024.

     

 

-0,5%

 

Стопа инфлације,

јун 2024.

     

 

64,6%

 

Покривеност увоза извозом,

јануар-јун 2024.

(претходни податак)

                 
             

 

 

ГОДИШЊИ ПОКАЗАТЕЉИ

 

Просјечна нето плата

 

16,1

милијарди КМ

    

 

1 937 КМ

 

    

Просјечна нето плата

 

1 274 КМ

 

    

 

3,3%

 

 

Бруто домаћи производ,

2023, ESA 2010

(претходни податак)


 

Просјечна бруто плата,

2023.

 

Просјечна нето плата,

2023.

 

Стопа инфлације,

2023.

                

 

 

         
Просјечна бруто плата                 

 

 1 114 819

 

Становништво, 2023.

(процјена средином године) 
                    

 

ЛАЗАР

 

Најчешће мушко име

новорођенчета, 2023. 

                 

 

СОФИЈА 

 

Најчешће женско име

новорођенчета, 2023. 

         
НОВО!

24.07.2024       
22.07.2024       
22.07.2024       
22.07.2024       
22.07.2024       
22.07.2024       
22.07.2024       
22.07.2024       
22.07.2024       
22.07.2024       
 

КОМПЛЕКСНЕ СТАТИСТИЧКЕ ПУБЛИКАЦИЈЕ