Статистичке области

 

 Демографија и социјалне статистике                 Економске статистике
           
  Здравство              
  Грађевинарство
  Култура и умјетност    

  Дистрибутивна трговина и

  остале услуге

  Образовањe       Инвестиције

  Потрошња и услови живота       Индустрија

  Правосуђе       Национални рачуни
  Социјална заштита       Саобраћај и везе
  Становништво      Спољна трговина   Спољна трговина
  Тржиште рада       Статистички пословни регистар
          Структурне пословне статистике
 Секторске статистике     Угоститељство
  Енергетика       Цијене
  Информационо друштво    

  Наука, технологија и иновације
   Статистика животне средине
 и мултидоменске статистике  

  Пољопривреда и рибарство
    Животна средина
  Туризам    
 
  Шумарство    
  
           
  Листа статистичких истраживања и показатеља