Инвестиције

 

 

 

СТАТИСТИКА ИНВЕСТИЦИЈА:

 

 

ИНВЕСТИЦИЈЕ

 

 

КАЛЕНДАР ПУБЛИКОВАЊА

 

Годишњим извјештајем о инвестицијама ИНВ-01, прикупљају се подаци о улагањима у стална средства пословних субјеката, са сједиштем на територији Републике Српске.Образац ИНВ-01, од 2014. године, усаглашен је са међународним статистичким стандардима и методологијама ESA 2010 и SNA 2008. Измјене су извршене у дијелу који се односи на неопипљива стална средства.Дефиниције које се односе на стална средства засноване су на Европском систему рачуна (ESA 2010) и Систему националних рачуна 2008 (SNA 2008) и дио су укупних бруто инвестиција, које још обухватају промјене у залихама и нето набавке драгоцјености.

Годишњим извјештајем о инвестицијама прате се:


- Исплате за инвестиције по изворима финансирања,

- Остварене инвестиције према дјeлатности и сједишту инвеститора,

- Остварене инвестиције према намјени и локацији,

-Остварене инвестиције према карактеру изградње (изградња нових капацитета; реконструкција, модернизација, доградња и проширење постојећик капацитета; одржавање нивоа постојећих капацитета),

- Техничка структура остварених инвестиција (за укупна, нова, половна и продата стална средства).