КАЛЕНДАР ПУБЛИКОВАЊА, 2023. (дневно вријеме објављивања у 11:00 часова)

Датум објављивањаРеферентни периодНаслов
06.02.2023четврто тромјесечје 2022. Индекси производње у грађевинарству
09.02.2023четврто тромјесечје 2022. Индекси произвођачких цијена у станоградњи
09.02.2023четврто тромјесечје 2022. Цијене продатих нових станова
09.02.2023децембар 2022. МЈЕСЕЧНИ СТАТИСТИЧКИ ПРЕГЛЕД
14.02.20232022. Бројно стање стоке и остварена сточарска производња (претходни подаци)
15.02.20232022. Прикупљање млијека и производња млијечних производа
20.02.2023четврто тромјесечје 2022. Откуп и продаја производа пољопривреде, шумарства и рибарства
20.02.20232022. Индекси произвођачких цијена у нискоградњи
22.02.2023јануар 2023. Робна размјена Републике Српске са иностранством (KM), (претходни подаци)
22.02.2023јануар 2023. Саопштење за медије
22.02.2023јануар 2023. Издате грађевинске дозволе
22.02.2023јануар 2023. Просјечне плате запослених
24.02.2023четврто тромјесечје 2022. Краткорочни индикатори дистрибутивне трговине и осталих услуга
27.02.2023четврто тромјесечје 2022. Индекси произвођачких цијена услуга
27.02.2023јануар 2023. Активности инкубаторских станица
27.02.2023јануар 2023. Прикупљање крављег млијека и производња млијечних производа
27.02.2023четврто тромјесечје 2022. Поштанске и телекомуникационе услуге
27.02.2023четврто тромјесечје 2022. Друмски и жељезнички превоз путника и робе и аеродромске услуге
27.02.2023четврто тромјесечје 2022. Индекси цијена у пољопривреди
27.02.2023јануар 2023. Број долазака и ноћења туриста
28.02.2023јануар 2023. Робна размјена Републике Српске са иностранством (€), (претходни подаци)
28.02.2023јануар 2023. Робна размјена Републике Српске са иностранством ($), (претходни подаци)
28.02.20232022. Унутрашње миграције
28.02.2023четврто тромјесечје 2022. Тромјесечни бруто домаћи производ
28.02.20232021. Потрошња у здравству