КАЛЕНДАР ПУБЛИКОВАЊА, 2023. (дневно вријеме објављивања у 11:00 часова)

Датум објављивањаРеферентни периодНаслов
01.03.2023јануар 2023. Индекси потрошачких цијена
01.03.2023јануар 2023. Просјечне потрошачке цијене у Републици Српској
01.03.2023јануар 2023. Индекси цијена произвођача индустријских производа на домаћем тржишту
01.03.2023јануар 2023. Индекси цијена произвођача индустријских производа на страном тржишту
01.03.2023јануар 2023. Укупан индекс цијена произвођача индустријских производа
01.03.2023јануар 2023. Просјечне плате запослених (допуњено саопштење)
02.03.2023јануар 2023. Трговина на мало
02.03.2023јануар 2023. Вриједност пољопривредних производа продатих на зеленим пијацама
02.03.2023јануар 2023. Клање стоке и живине у кланицама
02.03.2023јануар 2023. Производња, продаја и залихе шумских сортимената у државним шумама
02.03.2023крај школске године 2021/2022. и почетак школске године 2022/2023. Основне школе по општинама (претходни подаци)
02.03.2023почетак школске године 2022/2023. Ученици основних школа по разредима (претходни подаци)
02.03.2023крај школске године 2021/2022. Основне школе (претходни подаци)
02.03.2023почетак школске године 2022/2023. Наставници основних школа (претходни подаци)
09.03.2023јануар 2023. Индекси индустријске производње (претходни подаци)
09.03.2023децембар 2022. Индекси индустријске производње
10.03.2023јануар 2023. Индекси запослених у индустрији
10.03.2023четврто тромјесечје 2022. Индекси извозних и увозних цијена Републике Српске (претходни подаци)
13.03.2023јануар 2023. Индекси промета индустријe (претходни подаци)
13.03.2023децембар 2022. Индекси промета индустријe
13.03.2023четврто тромјесечје 2022. Анкета о радној снази
13.03.2023јануар 2023. МЈЕСЕЧНИ СТАТИСТИЧКИ ПРЕГЛЕД
14.03.20232022. Мјесечна серија индекса индустријске производње
15.03.2023четврто тромјесечје 2022. Гранични промет робе и друмских теретних моторних возила
15.03.2023четврто тромјесечје 2022. Гранични промет путника и путничких моторних возила
15.03.20232022. Засијане површине у јесењој сјетви (претходни подаци)
20.03.20232021. Основни структурни показатељи пословања предузећа и предузетника
22.03.2023фебруар 2023. Просјечне плате запослених
22.03.2023фебруар 2023. Робна размјена Републике Српске са иностранством (KM), (претходни подаци)
22.03.2023фебруар 2023. Индекси потрошачких цијена
22.03.2023фебруар 2023. Просјечне потрошачке цијене у Републици Српској
22.03.2023фебруар 2023. Индекси цијена произвођача индустријских производа на домаћем тржишту
22.03.2023фебруар 2023. Индекси цијена произвођача индустријских производа на страном тржишту
22.03.2023фебруар 2023. Укупан индекс цијена произвођача индустријских производа
22.03.2023фебруар 2023. Индекси запослених у индустрији
22.03.2023фебруар 2023. Индекси индустријске производње (претходни подаци)
22.03.2023јануар 2023. Индекси индустријске производње
22.03.2023фебруар 2023. Издате грађевинске дозволе
22.03.2023фебруар 2023. Саопштење за медије
24.03.2023фебруар 2023. Трговина на мало
27.03.2023фебруар 2023. Активности инкубаторских станица
27.03.2023фебруар 2023. Прикупљање крављег млијека и производња млијечних производа
27.03.2023школска година 2022/2023. Наставници средњих школа (претходни подаци)
27.03.2023школска година 2022/2023. Средње школе по разредима (претходни подаци)
27.03.2023школска година 2022/2023. Средње школе по пољима образовања (претходни подаци)
27.03.2023школска година 2022/2023. Средње школе на крају школске године (претходни подаци)
27.03.2023фебруар 2023. Број долазака и ноћења туриста
28.03.2023фебруар 2023. Робна размјена Републике Српске са иностранством (€), (претходни подаци)
28.03.2023фебруар 2023. Робна размјена Републике Српске са иностранством ($), (претходни подаци)
30.03.2023фебруар 2023. Клање стоке и живине у кланицама
30.03.2023фебруар 2023. Вриједност пољопривредних производа продатих на зеленим пијацама
30.03.2023фебруар 2023. Производња, продаја и залихе шумских сортимената у државним шумама
30.03.2023фебруар 2023. Индекси промета индустријe (претходни подаци)
30.03.2023јануар 2023. Индекси промета индустријe
30.03.20232022. Образовање у саобраћају
30.03.20232022. Производња и употреба млијека на пољопривредним газдинствима (претходни подаци)