КАЛЕНДАР ПУБЛИКОВАЊА, 2023. (дневно вријеме објављивања у 11:00 часова)

Датум објављивањаРеферентни периодНаслов
02.10.20232022. БИЛТЕН - ТУРИЗАМ, 2023.
02.10.20232022. БИЛТЕН - СПОЉНА ТРГОВИНА, 2023.
02.10.2023август 2023. Производња, продаја и залихе шумских сортимената у државним шумама
02.10.2023август 2023. Вриједност пољопривредних производа продатих на зеленим пијацама
02.10.2023август 2023. Клање стоке и живине у кланицама
02.10.2023школска година 2022/2023. БИЛТЕН - ВИСОКО ОБРАЗОВАЊЕ, 2022/2023.
02.10.2023јул 2023. Индекси промета индустријe
02.10.2023август 2023. Индекси промета индустријe (претходни подаци)
05.10.20232022. БИЛТЕН - САОБРАЋАЈ И ВЕЗЕ, 2023.
05.10.20232023. Употреба информационо-комуникационих технологија у предузећима
05.10.20232023. Употреба информационо-комуникационих технологија у домаћинствима и појединачно
10.10.2023август 2023. МЈЕСЕЧНИ СТАТИСТИЧКИ ПРЕГЛЕД
16.10.20232023. Очекивани приноси важнијих касних усјева, воћа и грожђа (претходни подаци)
16.10.20232022. Здравствена статистика
16.10.20232022. Инвестиције
20.10.20232022. Основни структурни показатељи пословања предузећа и предузетника (претходни подаци)
20.10.20232022. Биланс топлотне енергије
20.10.20232022. Биланс угља
20.10.20232022. Биланс електричне енергије
20.10.20232022. Биланс биогаса
20.10.20232022. Биланс природног гаса
23.10.2023септембар 2023. Индекси индустријске производње (претходни подаци)
23.10.2023август 2023. Индекси индустријске производње
23.10.2023септембар 2023. Индекси запослених у индустрији
23.10.2023септембар 2023. Просјечне плате запослених
23.10.2023септембар 2023. Робна размјена Републике Српске са иностранством (KM), (претходни подаци)
23.10.2023септембар 2023. Индекси потрошачких цијена
23.10.2023септембар 2023. Просјечне потрошачке цијене у Републици Српској
23.10.2023септембар 2023. Индекси цијена произвођача индустријских производа на домаћем тржишту
23.10.2023септембар 2023. Индекси цијена произвођача индустријских производа на страном тржишту
23.10.2023септембар 2023. Укупан индекс цијена произвођача индустријских производа
23.10.2023септембар 2023. Издате грађевинске дозволе
23.10.2023септембар 2023. Саопштење за медије
24.10.2023септембар 2023. Трговина на мало
25.10.2023треће тромјесечје 2023. Регистрована друмска, моторна и прикључна возила и саобраћајне незгоде
25.10.2023септембар 2023. Активности инкубаторских станица
25.10.2023септембар 2023. Прикупљање крављег млијека и производња млијечних производа
27.10.2023септембар 2023. Број долазака и ноћења туриста
30.10.2023септембар 2023. Робна размјена Републике Српске са иностранством (€), (претходни подаци)
30.10.2023септембар 2023. Робна размјена Републике Српске са иностранством ($), (претходни подаци)
30.10.2023септембар 2023. Индекси промета индустријe (претходни подаци)
30.10.2023август 2023. Индекси промета индустријe
30.10.2023септембар 2023. Вриједност пољопривредних производа продатих на зеленим пијацама
30.10.2023септембар 2023. Клање стоке и живине у кланицама
30.10.2023септембар 2023. Производња, продаја и залихе шумских сортимената у државним шумама