КАЛЕНДАР ПУБЛИКОВАЊА, 2023. (дневно вријеме објављивања у 11:00 часова)

Датум објављивањаРеферентни периодНаслов
01.12.20232022. Настали отпад
08.12.20232022. ОВО ЈЕ РЕПУБЛИКА СРПСКА, 2023.
11.12.2023треће тромјесечје 2023. Анкета о радној снази
11.12.2023октобар 2023. МЈЕСЕЧНИ СТАТИСТИЧКИ ПРЕГЛЕД
11.12.2023треће тромјесечје 2023. Индекси извозних и увозних цијена Републике Српске, (претходни подаци)
15.12.20232022. БИЛТЕН - ИНВЕСТИЦИЈЕ, 2023.
15.12.20232022. БИЛТЕН - НАЦИОНАЛНИ РАЧУНИ, 2023.
15.12.20232022. Анкета о образовању одраслих
15.12.2023треће тромјесечје 2023. Гранични промет робе и друмских теретних моторних возила
15.12.2023треће тромјесечје 2023. Гранични промет путника и путничких моторних возила
15.12.20232022. THIS IS REPUBLIKA SRPSKA, 2023
15.12.20232022. ГРАДОВИ И ОПШТИНЕ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ, 2023.
22.12.2023новембар 2023. Индекси индустријске производње (претходни подаци)
22.12.2023октобар 2023. Индекси индустријске производње
22.12.2023новембар 2023. Индекси запослених у индустрији
22.12.2023новембар 2023. Просјечне плате запослених
22.12.2023новембар 2023. Робна размјена Републике Српске са иностранством (KM), (претходни подаци)
22.12.2023новембар 2023. Индекси потрошачких цијена
22.12.2023новембар 2023. Просјечне потрошачке цијене у Републици Српској
22.12.2023новембар 2023. Индекси цијена произвођача индустријских производа на домаћем тржишту
22.12.2023новембар 2023. Индекси цијена произвођача индустријских производа на страном тржишту
22.12.2023новембар 2023. Укупан индекс цијена произвођача индустријских производа
22.12.2023новембар 2023. Издате грађевинске дозволе
22.12.2023новембар 2023. Саопштење за медије
25.12.2023новембар 2023. Трговина на мало
25.12.20232021. Емисије гасова са ефектом стаклене баште
25.12.20232022. БИЛТЕН - ЕНЕРГЕТСКИ БИЛАНСИ, 2023.
25.12.2023новембар 2023. Активности инкубаторских станица
25.12.2023новембар 2023. Прикупљање крављег млијека и производња млијечних производа
27.12.20232022. БИЛТЕН - ИНДУСТРИЈА, 2023.
27.12.2023новембар 2023. Број долазака и ноћења туриста
27.12.20232022. Цијене закупа пољопривредног земљишта
28.12.2023новембар 2023. Робна размјена Републике Српске са иностранством (€), (претходни подаци)
28.12.2023новембар 2023. Робна размјена Републике Српске са иностранством ($), (претходни подаци)
29.12.20232022. БИЛТЕН - ЖИВОТНА СРЕДИНА, 2023.
29.12.2023новембар 2023. Индекси промета индустријe (претходни подаци)
29.12.2023октобар 2023. Индекси промета индустријe
29.12.2023новембар 2023. Клање стоке и живине у кланицама
29.12.2023новембар 2023. Вриједност пољопривредних производа продатих на зеленим пијацама
29.12.2023новембар 2023. Производња, продаја и залихе шумских сортимената у државним шумама
29.12.20232022. Анкета о потрошњи домаћинстава (претходни подаци)
29.12.20232022. ЖЕНЕ И МУШКАРЦИ У РЕПУБЛИЦИ СРПСКОЈ, 2022.