КАЛЕНДАР ПУБЛИКОВАЊА, 2023. (дневно вријеме објављивања у 11:00 часова)

Датум објављивањаРеферентни периодНаслов
03.05.2023март 2023. Производња, продаја и залихе шумских сортимената у државним шумама
03.05.20232022. Аквакултура
03.05.2023март 2023. Вриједност пољопривредних производа продатих на зеленим пијацама
03.05.2023март 2023. Индекси промета индустријe (претходни подаци)
03.05.2023фебруар 2023. Индекси промета индустријe
03.05.2023март 2023. Клање стоке и живине у кланицама
08.05.2023прво тромјесечје 2023. Индекси производње у грађевинарству
08.05.20232021. Основни структурни показатељи пословања страних подружница
10.05.2023прво тромјесечје 2023. Цијене продатих нових станова
10.05.2023прво тромјесечје 2023. Индекси произвођачких цијена у станоградњи
10.05.2023март 2023. МЈЕСЕЧНИ СТАТИСТИЧКИ ПРЕГЛЕД
15.05.20232022. Малољетни учиниоци кривичних дјела
15.05.20232022. Пунољетни учиниоци кривичних дјела
22.05.20232022. Индекси обима пољопривредне производње (претходни подаци)
22.05.2023прво тромјесечје 2023. Откуп и продаја производа пољопривреде, шумарства и рибарства
22.05.2023април 2023. Индекси индустријске производње (претходни подаци)
22.05.2023март 2023. Индекси индустријске производње
22.05.2023април 2023. Индекси запослених у индустрији
22.05.2023април 2023. Просјечне плате запослених
22.05.2023април 2023. Робна размјена Републике Српске са иностранством (KM), (претходни подаци)
22.05.2023април 2023. Индекси потрошачких цијена
22.05.2023април 2023. Просјечне потрошачке цијене у Републици Српској
22.05.2023април 2023. Индекси цијена произвођача индустријских производа на домаћем тржишту
22.05.2023април 2023. Индекси цијена произвођача индустријских производа на страном тржишту
22.05.2023април 2023. Укупан индекс цијена произвођача индустријских производа
22.05.2023април 2023. Издате грађевинске дозволе
22.05.2023април 2023. Саопштење за медије
24.05.2023април 2023. Трговина на мало
24.05.2023прво тромјесечје 2023. Краткорочни индикатори дистрибутивне трговине и осталих услуга
25.05.2023прво тромјесечје 2023. Индекси произвођачких цијена услуга
25.05.2023април 2023. Активности инкубаторских станица
25.05.2023април 2023. Прикупљање крављег млијека и производња млијечних производа
25.05.2023прво тромјесечје 2023. Друмски и жељезнички превоз путника и робе и аеродромске услуге
25.05.2023прво тромјесечје 2023. Поштанске и телекомуникационе услуге
25.05.20232022. Корисници додатка за дјецу
25.05.2023прво тромјесечје 2023. Индекси цијена у пољопривреди
29.05.2023април 2023. Број долазака и ноћења туриста
29.05.2023април 2023. Робна размјена Републике Српске са иностранством (€), (претходни подаци)
29.05.2023април 2023. Робна размјена Републике Српске са иностранством ($), (претходни подаци)
30.05.2023април 2023. Производња, продаја и залихе шумских сортимената у државним шумама
30.05.2023април 2023. Вриједност пољопривредних производа продатих на зеленим пијацама
30.05.2023април 2023. Клање стоке и живине у кланицама
30.05.2023април 2023. Индекси промета индустријe (претходни подаци)
30.05.2023март 2023. Индекси промета индустријe
31.05.2023прво тромјесечје 2023. Тромјесечни бруто домаћи производ