КАЛЕНДАР ПУБЛИКОВАЊА, 2024. (дневно вријеме објављивања у 11:00 часова)

Датум објављивањаРеферентни периодНаслов
10.05.2024прво тромјесечје 2024. Цијене завршених продатих нових станова
10.05.2024прво тромјесечје 2024. Индекси произвођачких цијена у станоградњи
14.05.2024март 2024. МЈЕСЕЧНИ СТАТИСТИЧКИ ПРЕГЛЕД
15.05.20242023. Малољетни учиниоци кривичних дјела
15.05.20242023. Пунољетни учиниоци кривичних дјела
20.05.20242023. Индекси обима пољопривредне производње (претходни подаци)
20.05.2024прво тромјесечје 2024. Откуп и продаја производа пољопривреде, шумарства и рибарства
22.05.2024прво тромјесечје 2024. Индекси производње у грађевинарству
22.05.2024април 2024. Индекси индустријске производње (претходни подаци)
22.05.2024март 2024. Индекси индустријске производње
22.05.2024април 2024. Индекси запослених у индустрији (претходни подаци)
22.05.2024април 2024. Индекси запослених у индустрији
22.05.2024април 2024. Просјечне плате запослених
22.05.2024април 2024. Робна размјена Републике Српске са иностранством (KM), (претходни подаци)
22.05.2024април 2024. Индекси потрошачких цијена
22.05.2024април 2024. Просјечне потрошачке цијене у Републици Српској
22.05.2024април 2024. Индекси цијена произвођача индустријских производа на домаћем тржишту
22.05.2024април 2024. Индекси цијена произвођача индустријских производа на страном тржишту
22.05.2024април 2024. Укупан индекс цијена произвођача индустријских производа
22.05.2024април 2024. Издате грађевинске дозволе
22.05.2024април 2024. Саопштење за медије
24.05.2024април 2024. Трговина на мало
24.05.2024прво тромјесечје 2024. Краткорочни индикатори дистрибутивне трговине и осталих услуга
27.05.2024прво тромјесечје 2024. Индекси произвођачких цијена услуга
27.05.2024април 2024. Активности инкубаторских станица
27.05.2024април 2024. Прикупљање крављег млијека и производња млијечних производа
27.05.2024прво тромјесечје 2024. Друмски и жељезнички превоз путника и робе и аеродромске услуге
27.05.2024прво тромјесечје 2024. Поштанске и телекомуникационе услуге
27.05.20242023. Корисници додатка за дјецу
27.05.2024прво тромјесечје 2024. Индекси цијена у пољопривреди
27.05.2024април 2024. Број долазака и ноћења туриста
28.05.2024април 2024. Робна размјена Републике Српске са иностранством (€), (претходни подаци)
28.05.2024април 2024. Робна размјена Републике Српске са иностранством ($), (претходни подаци)
30.05.2024април 2024. Производња, продаја и залихе шумских сортимената у државним шумама
30.05.2024април 2024. Вриједност пољопривредних производа продатих на зеленим пијацама
30.05.2024април 2024. Клање стоке и живине у кланицама
30.05.2024април 2024. Индекси промета индустријe (претходни подаци)
30.05.2024март 2024. Индекси промета индустријe
31.05.2024прво тромјесечје 2024. Тромјесечни бруто домаћи производ