КАЛЕНДАР ПУБЛИКОВАЊА, 2024. (дневно вријеме објављивања у 11:00 часова)

Датум објављивањаРеферентни периодНаслов
01.07.2024мај 2024. Вриједност пољопривредних производа продатих на зеленим пијацама
01.07.2024мај 2024. Клање стоке и живине у кланицама
01.07.2024мај 2024. Производња, продаја и залихе шумских сортимената у државним шумама
01.07.2024мај 2024. Индекси промета индустријe (претходни подаци)
01.07.2024април 2024. Индекси промета индустријe
01.07.20242023. Индустријска производња (PRODCOM), (претходни подаци)
01.07.20242023. БИЛТЕН - АНКЕТА О ПОТРОШЊИ ДОМАЋИНСТАВА, 2024.
10.07.2024мај 2024. МЈЕСЕЧНИ СТАТИСТИЧКИ ПРЕГЛЕД
15.07.20242023. Бруто домаћи производ по производном приступу (претходни подаци)
15.07.20242023. Бруто домаћи производ по доходовном приступу (претходни подаци)
15.07.20242023. Инвестиције (претходни подаци)
15.07.20242023. Површине и засади на крају прољећне сјетве (претходни подаци)
15.07.2024март 2024. Запослени
22.07.20242023. БИЛТЕН - ЦИЈЕНЕ, 2024.
22.07.20242024. Очекивани приноси важнијих раних усјева и воћа (претходни подаци)
22.07.2024јун 2024. Индекси индустријске производње (претходни подаци)
22.07.2024мај 2024. Индекси индустријске производње
22.07.2024јун 2024. Индекси запослених у индустрији (претходни подаци)
22.07.2024јун 2024. Индекси запослених у индустрији
22.07.2024јун 2024. Просјечне плате запослених
22.07.2024јун 2024. Робна размјена Републике Српске са иностранством (KM), (претходни подаци)
22.07.2024јун 2024. Индекси потрошачких цијена
22.07.2024јун 2024. Просјечне потрошачке цијене у Републици Српској
22.07.2024јун 2024. Индекси цијена произвођача индустријских производа на домаћем тржишту
22.07.2024јун 2024. Индекси цијена произвођача индустријских производа на страном тржишту
22.07.2024јун 2024. Укупан индекс цијена произвођача индустријских производа
22.07.2024јун 2024. Издате грађевинске дозволе
22.07.2024јун 2024. Саопштење за медије
24.07.2024јун 2024. Трговина на мало
25.07.2024друго тромјесечје 2024. Регистрована друмска, моторна и прикључна возила и саобраћајне незгоде
25.07.2024јун 2024. Активности инкубаторских станица
25.07.2024јун 2024. Прикупљање крављег млијека и производња млијечних производа
29.07.2024јун 2024. Број долазака и ноћења туриста
29.07.2024јун 2024. Робна размјена Републике Српске са иностранством (€), (претходни подаци)
29.07.2024јун 2024. Робна размјена Републике Српске са иностранством ($), (претходни подаци)
30.07.2024јун 2024. Вриједност пољопривредних производа продатих на зеленим пијацама
30.07.2024јун 2024. Клање стоке и живине у кланицама
30.07.2024јун 2024. Индекси промета индустријe (претходни подаци)
30.07.2024мај 2024. Индекси промета индустријe
30.07.2024јун 2024. Производња, продаја и залихе шумских сортимената у државним шумама