КАЛЕНДАР ПУБЛИКОВАЊА, 2023. (дневно вријеме објављивања у 11:00 часова)

Датум објављивањаРеферентни периодНаслов
01.09.20232022. Јавни водовод
01.09.20232022. Јавна канализација
01.09.20232022. Произведени, прикупљени и одложени отпад
01.09.20232022. Коришћење и заштита вода од загађивања у индустрији
01.09.20232022. Трошкови за заштиту животне средине
05.09.20232022. Индекси извозних и увозних цијена Републике Српске
11.09.2023јул 2023. МЈЕСЕЧНИ СТАТИСТИЧКИ ПРЕГЛЕД
11.09.2023друго тромјесечје 2023. Анкета о радној снази
11.09.20232022. БИЛТЕН - ДЕМОГРАФСКА СТАТИСТИКА, 2023.
11.09.2023друго тромјесечје 2023. Индекси извозних и увозних цијена Републике Српске (претходни подаци)
15.09.2023друго тромјесечје 2023. Гранични промет путника и путничких моторних возила
15.09.20232022. Интегрисани систем социјалне заштите, ESSPROS (претходни подаци)
21.09.2023друго тромјесечје 2023. Гранични промет робе и друмских теретних моторних возила
22.09.2023август 2023. Индекси индустријске производње (претходни подаци)
22.09.2023јул 2023. Индекси индустријске производње
22.09.2023август 2023. Индекси запослених у индустрији
22.09.2023август 2023. Просјечне плате запослених
22.09.2023август 2023. Робна размјена Републике Српске са иностранством (KM), (претходни подаци)
22.09.2023август 2023. Индекси потрошачких цијена
22.09.2023август 2023. Просјечне потрошачке цијене у Републици Српској
22.09.2023август 2023. Индекси цијена произвођача индустријских производа на домаћем тржишту
22.09.2023август 2023. Индекси цијена произвођача индустријских производа на страном тржишту
22.09.2023август 2023. Укупан индекс цијена произвођача индустријских производа
22.09.2023август 2023. Издате грађевинске дозволе
22.09.2023август 2023. Саопштење за медије
25.09.2023август 2023. Трговина на мало
25.09.2023август 2023. Активности инкубаторских станица
25.09.2023август 2023. Прикупљање крављег млијека и производња млијечних производа
27.09.2023август 2023. Број долазака и ноћења туриста
28.09.2023август 2023. Робна размјена Републике Српске са иностранством (€), (претходни подаци)
28.09.2023август 2023. Робна размјена Републике Српске са иностранством ($), (претходни подаци)