Структурне пословне статистике

 

 

 

 

 

 

Поштовани корисници, 

 

пружамо вам могућност попуњавања образаца у електронској форми. Електронски образац означен симболом можете преузети са нашег сајта и за његово попуњавање је довољно да посједујете минимално Acrobat Reader 8. Републички завод ће континуирано креирати електронске обрасце за сва истраживања.

 

 - преузми Acrobat Reader

 

 

 

ОБРАСЦИ СТРУКТУРНЕ ПОСЛОВНЕ СТАТИСТИКЕ

 

ИНД СПС

 Упутство за попуњавање (ИНД СПС)

 ИНД СПС-ДО

 ГРАЂ СПС

 Упутство за попуњавање (ГРАЂ СПС)

 ГРАЂ СПС-ДО

TРГ СПС

 Упутство за попуњавање (TРГ СПС)

 УСЛУГЕ СПС

 Упутство за попуњавање (УСЛУГЕ СПС)

УСЛУГЕ СПС-ДО (рачунарске услуге)

Упутство за попуњавање (рачунарске услуге)   

УСЛУГЕ СПС-ДО (рекламне услуге)

Упутство за попуњавање (рекламне услуге)  

УСЛУГЕ СПС-ДО (књиговодствене услуге)

Упутство за попуњавање (књиговодствене услуге)  

УСЛУГЕ СПС-ДО (услуге запошљавања)

Упутство за попуњавање (услуге запошљавања)  

УСЛУГЕ СПС-ДО (услуге савјетовања)

Упутство за попуњавање (услуге савјетовања)