Структурне пословне статистике

 

 

 

 

 

 

Поштовани корисници, 

 

пружамо вам могућност попуњавања образаца у електронској форми. Електронски образац означен симболом можете преузети са нашег сајта и за његово попуњавање је довољно да посједујете минимално Acrobat Reader 8. Републички завод ће континуирано креирати електронске обрасце за сва истраживања.

 

 - преузми Acrobat Reader

 

 

 

ОБРАСЦИ СТРУКТУРНЕ ПОСЛОВНЕ СТАТИСТИКЕ

 

ИНД СПС

 Упутство за попуњавање (ИНД СПС)

 ИНД СПС-ДО

ГРАЂ СПС

 Упутство за попуњавање (ГРАЂ СПС)

 ГРАЂ СПС-ДО

TРГ СПС 

 Упутство за попуњавање (ТРГ СПС)

  СПС УСЛУГЕ

 Упутство за попуњавање (УСЛУГЕ СПС)

 

УСЛУГЕ СПС-ДО (рачунарске услуге)

Упутство за попуњавање (рачунарске услуге) 

 

УСЛУГЕ СПС-ДО (рекламне услуге)

Упутство за попуњавање (рекламне услуге)  

 

УСЛУГЕ СПС-ДО (услуге запошљавања)

Упутство за попуњавање (услуге запошљавања)  

 

УСЛУГЕ СПС-ДО (архитектонске дјелатности)

Упутство за попуњавање (архитектонске дјелатности)  

 

УСЛУГЕ СПС-ДО (техничко испитивање)

Упутство за попуњавање (техничко испитивање)