Социјална заштита

 

 

 

БИЛТЕН - СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА, 2023. (друго, измијењено издање)
  У овом билтену Републички завод за статистику објављује податке о корисницима свих облика, мјера и услуга социјалне заштите као и податке о установама социјалне заштите у периоду 2018-2022. годинe. Подаци су резултат више
 
БИЛТЕН - СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА, 2022.
          У овом билтену Републички завод за статистику објављује податке о корисницима свих облика, мјера и услуга социјалне заштите као и податке о установама социјалне заштите у периоду 2017-2021. годинe. Подаци су резултат редовног више
 
БИЛТЕН - СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА, 2021.
        више
 
страна 1 од 7 сљедећа