Социјална заштита

 

 

 

 

Корисници додатка на дјецу, 2023.
Социјална заштита           Укупан број корисника који су остваривали право на додатак на дјецу у 2023. години износиo je 14 882, а број дјеце која су користила право на више
 
Европски систем интегрисане статистике социјалне заштите, ESSPROS, 2022.
          Код примитакa у социјалној заштити у 2022. години, преовладавају социјални доприноси који чине 66,2% од укупних примитака за социјалну заштиту. Доприноси Владе и јединица локалних самоуправа више
 
Интегрисани систем социјалне заштите (ESSPROS), 2022.
          Удио издатака социјалне заштите у бруто домаћем производу Републике Српске у 2022. години износио је 21,5%. Код примитакa у социјалној заштити у 2022. години, преовладавају социјални више
 
страна 1 од 18 сљедећа