Социјална заштита

 

 

 

Корисници додатка на дјецу, 2023.
Социјална заштита           Укупан број корисника који су остваривали право на додатак на дјецу у 2023. години износиo je 14 882, а број дјеце која су користила право на више
 
Европски систем интегрисане статистике социјалне заштите, ESSPROS, 2022.
          Код примитакa у социјалној заштити у 2022. години, преовладавају социјални доприноси који чине 66,2% од укупних примитака за социјалну заштиту. Доприноси Владе и јединица локалних самоуправа више
 
БИЛТЕН - СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА, 2023. (друго, измијењено издање)
  У овом билтену Републички завод за статистику објављује податке о корисницима свих облика, мјера и услуга социјалне заштите као и податке о установама социјалне заштите у периоду 2018-2022. годинe. Подаци су резултат више
 
страна 1 од 2 сљедећа