Информационо друштво

 

 

 

Употреба информационо-комуникационих технологија у домаћинствима и појединачно (претходни подаци), 2020.
          Резултати истраживања о употреби информационо-комуникационим технологија у домаћинствима и појединачно, спроведеног у 2020. години, показују да 71,8% домаћинстава има приступ Интернету, при чему 54,7% користи један више
 
Употреба информационо-комуникационих технологија у предузећима, 2020.
          Резултати истраживања о информационо-комуникационим технологи-јама у предузећима, спроведеног у 2020. години, показују да 99,5% предузећа има приступ Интернету, при чему 99,3% користи један од типова фиксне више
 
Употреба информационо-комуникационих технологија у предузећима, 2019.
          Резултати истраживања о информационо-комуникационим технологијама у предузећима, спроведеног у 2019. години, показују да 100,0% предузећа користи рачунар у свом пословању.   Приступ Интернету има 99,0% више
 
страна 1 од 4 сљедећа