Саобраћај и везе

 

 

 

Билтен Саобраћаја и веза дају свеобухватан приказ најважнијих статистичких података из области саобраћаја и веза, прикупљених редовним статистичким активностима, у складу са Законом о статистици и Статистичким програмом.

 

Подаци су објављени за ниво Републике Српске.

 

 

БИЛТЕН - САОБРАЋАЈ И ВЕЗЕ, 2023.
  Билтен "Саобраћај и везе" даје свеобухватан приказ најважнијих статистичких података из области саобраћаја и веза, прикупљених редовним статистичким активностима, у складу са Законом о статистици и Статистичким програмом.   Подаци више
 
БИЛТЕН - САОБРАЋАЈ И ВЕЗЕ, 2022. (друго, измијењено издање)
          Билтен "Саобраћај и везе" даје свеобухватан приказ најважнијих статистичких података из области саобраћаја и веза, прикупљених редовним статистичким активностима, у складу са Законом о статистици и Статистичким програмом.   Подаци су објављени за више
 
БИЛТЕН - САОБРАЋАЈ И ВЕЗЕ, 2021.
      више
 
страна 1 од 6 сљедећа