Саобраћај и везе

 

 

 

 

Регистрована друмска, моторна и прикључна возила и саобраћајне незгоде, I тромјесечје 2024.
            У првом тромјесечју 2024. године у Републици Српској регистровано је укупно 111 398 возила, што је за 5,2% више у односу на исти период претходне више
 
Гранични промет робе и друмских теретних моторних возила, четврто тромјесечје 2023.
            У четвртом тромјесечју 2023. године на граничним прелазима на излазу из Републике Српске забиљежено је 29 119 теретних возила, односно 1,3% мање возила у односу више
 
Гранични промет путника и путничких моторних возила, четврто тромјесечје 2023.
            Укупан гранични промет путника на улазу у Републику Српску у четвртом тромјесечју 2023. године износио је 3 468 896 путника, односно 17,2% више путника у више
 
страна 1 од 70 сљедећа