Саобраћај и везе

 

 

 

 

Поштанске и телекомуникационе услуге, I тромјесечје 2023.
            У првом тромјесечју 2023. године, број писмоносних пошиљки у односу на исти период претходне године већи је за 1,7%, a број пакетских пошиљки мањи је више
 
Друмски и жељезнички превоз путника и робе и аеродромске услуге, I тромјесечје 2023.
            Количина робе превезене у првом тромјесечју 2023. године у односу на исти период претходне године мања је за 13,9%. У истом периоду, пређени пут теретних више
 
Регистрована друмска, моторна и прикључна возила и саобраћајне незгоде, I тромјесечје 2023.
            У првом тромјесечју 2023. године у Републици Српској регистровано је укупно 105 854 возилa, што је за 4,0% више у односу на исти период претходне више
 
страна 1 од 64 сљедећа