Извјештаји о квалитету

 

Грађевинарство

Дистрибутивна трговина и остале услуге

Енергетика

Животна средина

Инвестиције

Индустрија

Информационо друштво

Култура и умјетност

Наука, технологија и иновације

Образовање

Пољопривреда и рибарство

Правосуђе

Саобраћај

Социјална заштита

Спољна трговина

Становништво

Структурне пословне статистике

Тржиште рада (радна снага, плате и запосленост)

Туризам

Цијене

Шумарство

 

 

ГРАЂЕВИНАРСТВО

 

Извјештај о квалитету - Мјесечни извјештај о издатим грађевинским дозволама, 2022202020192018 20172014.

Извјештај о квалитету - Тромјесечни извјештај грађевинарства, 2022202120202019201820172014.

Извјештај о квалитету - Грађевински радови на објекту, 202120202019201820172013.

 

 

ДИСТРИБУТИВНА ТРГОВИНА И ОСТАЛЕ УСЛУГЕ  

 

Извјештај о квалитету - Дистрибутивна трговина, 202120202019201820172013.

Извјештај о квалитету - Мјесечно истраживање трговине на мало, 20202019201420132012.

 

 

ЕНЕРГЕТИКА

 

Извјештај о квалитету - Статистика производње и потрошње електричне енергије, 202120202019201820172013.

Извјештај о квалитету - Статистика производње и потрошње нафте и деривата нафте, 202120202019201820172013.

Извјештај о квалитету - Статистика производње и потрошње топлотне енергије, 202120202019201820172013.

Извјештај о квалитету - Статистика производње и потрошње угља, 202120202019201820172013.

Извјештај о квалитету - Статистика снабдијевања природним гасом, 202120202019201820172013.

Извјештај о квалитету - Статистика трговине енергентима, 202120202019201820172013.

Извјештај о квалитету - Статистика утрошка енергије и горива у индустрији, 202120202019201820172013. 

 

 

ЖИВОТНА СРЕДИНА  

 

Извјештај о квалитету - Годишњи извјештај о јавном водоводу, 20202019201820172013

Извјештај о квалитету - Годишњи извјештај о јавној канализацији, 20202019201820172013.

Извјештај о квалитету - Годишњи извјештај о коришћењу и заштити вода од загађивања, 20202019201820172013.

Извјештај о квалитету - Статистика отпада, 20142012.

 

 

ИНВЕСТИЦИЈЕ

 

Извјештај о квалитету - Годишњи извјештај о инвестицијама, 2021202020192018201720142013.

 

 

ИНДУСТРИЈА

 

Извјештај о квалитету - Мјесечни извјештај индустрије, 20222021202020192018201720152014.

Извјештај о квалитету - Годишњи извјештај индустрије PRODCOM, 20212020 2019201820172013.

 

 

ИНФОРМАЦИОНО ДРУШТВО

 

Извјештај о квалитету - Истраживање о употреби информационо-комуникационих технологија у  предузећима, 2021,  2020. 

Извјештај о квалитету - Истраживање о употреби информационо-комуникационих технологија у домаћинствима и појединачно, 20222021, 2018. 

 

 

 КУЛТУРА И УМЈЕТНОСТ 

 

Извјештај о квалитету - Култура и умјетност, 2014.

 

 

 НАУКА, ТЕХНОЛОГИЈА И ИНОВАЦИЈЕ 

 

Извјештај о квалитету - Буџетска издвајања за истраживање и развој, 2013-2014.

 

 

ОБРАЗОВАЊЕ

 

Извјештај о квалитету - Уписани на докторске студије/студије III циклуса 2021/2022, 2020/20212017/20182013/2014Доктори наука, 2021202020172013.

Извјештај о квалитету - Уписани на магистарске, мастер и специјалистичке студије, 2021/20222020/20212017/20182013/2014Магистри наука, мастери и специјалисти, 2021202020172013.

Извјештај о квалитету - Предшколско образовање, 2017/20182013/2014. 

Извјештај о квалитету - Основно образовање, 2017/20182013/2014. 

Извјештај о квалитету -  Средње образовање, 2017/20182013/2014.

Извјештај о квалитету - Наставници и сарадници на високошколским установама, 2013/2014.

Извјештај о квалитету - Уписани и дипломирани студенти, 2013/2014.

 

 

ПОЉОПРИВРЕДА И РИБАРСТВО  

 

Извјештај о квалитету - Активност инкубаторских станица, 202220202019201820172013.

Извјештај о квалитету - Годишњи извјештај о прикупљању млијека и производњи млијечних производа, 20202019201820172013. 

Извјештај о квалитету - Истраживање о клању стоке у кланицама, 20222020 2019201820172013.

Извјештај о квалитету - Истраживање о сточарству, 201820172013.

Извјештај о квалитету - Прикупљање крављег млијека и производња млијечних производа, 202220202019201820172013.    

Извјештај о квалитету - Статистика биљне производње, 201820172014.

Извјештај о квалитету - Статистика цијена пољопривредних производа, 20202019201820172014.

Извјештај о квалитету - Структура инкубаторских станица, 20202019201820172013.

 

 

ПРАВОСУЂЕ

 

Извјештај о квалитету - Малољетни учиниоци кривичних дјела, 202020172013.

Извјештај о квалитету - Пунољетни учиниоци кривичних дјела, 202020172013.

 

 

ТРЖИШТЕ РАДА

 

Извјештај о квалитету - Анкета о радној снази, 2019201820142011.

Извјештај о квалитету - Статистика плата запослених, 201920182017201620152014.

Извјештај о квалитету - Трошкови рада, 2012.

 

 

САОБРАЋАЈ

 

Извјештај о квалитету - Друмски и градски саобраћај, 2013.

 

 

СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА 

 

Извјештај о квалитету - Eвропски систем интегрисане статистике социјалне заштите, 2017.

Извјештај о квалитету - Социјална заштита, 202120172013.

 

СПОЉНА ТРГОВИНА 

 

Извјештај о квалитету - Трговина робом са иностранством, 20212019201820162014, 2013.

Извјештај о квалитету - Спољна трговина (индекси извозних и увозних цијена), 2021, 2019201820162013.

 

 

СТАНОВНИШТВО

 

Извјештај о квалитету -  Рођени и умрли, 2021 202020172013.      

Извјештај о квалитету - Склопљени и разведени бракови, 2021202020172013.

 

 

СТРУКТУРНЕ ПОСЛОВНЕ СТАТИСТИКЕ 

 

Извјештај о квалитету - Структурне пословне статистике (анекси I - IV), 20202019201820172016201520142013.

Извјештај о квалитету - СПС, 2012.

 

 

 ТУРИЗАМ

 

Извјештај о квалитету - Туризам, 2013.

 

 

 ЦИЈЕНЕ

 

Извјештај о квалитету - Индекси потрошачких цијена, 2016201520132010

Извјештај о квалитету - Индекс цијена произвођача индустријских производа, 2014.


 

  ШУМАРСТВО

 

Извјештај о квалитету - Производња, продаја и залихе шумских сортимената, 2019,  201820172014.

Извјештај о квалитету - Годишња статистика шумарства, 201820172013.