Извјештаји о квалитету

 

 

Грађевинарство

Дистрибутивна трговина и остале услуге

Енергетика

Животна средина

Инвестиције

Индустрија

Информационо друштво

Култура и умјетност

Наука, технологија и иновације

Образовање

Пољопривреда и рибарство

Правосуђе

Саобраћај

Социјална заштита

Спољна трговина

Становништво

Структурне пословне статистике

Тржиште рада (радна снага, плате и запосленост)

Туризам

Цијене

Шумарство

 

 

ГРАЂЕВИНАРСТВО

 

  Извјештај о квалитету - Мјесечни извјештај о издатим грађевинским дозволама, 2020 

  Извјештај о квалитету - Тромјесечни извјештај грађевинарства, 2021. 

  Извјештај о квалитету - Тромјесечни извјештај грађевинарства, 2020. 

  Извјештај о квалитету - Мјесечни извјештај о издатим грађевинским дозволама, 2019 

  Извјештај о квалитету - Тромјесечни извјештај грађевинарства, 2019. 

  Извјештај о квалитету - Мјесечни извјештај о издатим грађевинским дозволама, 2018 

  Извјештај о квалитету - Тромјесечни извјештај грађевинарства, 2018. 

  Извјештај о квалитету - Грађевински радови на објекту, 2020.

  Извјештај о квалитету - Грађевински радови на објекту, 2019.

  Извјештај о квалитету - Грађевински радови на објекту, 2018.

  Извјештај о квалитету - Грађевински радови на објекту, 2017.

  Извјештај о квалитету - Мјесечни извјештај о издатим грађевинским дозволама, 2017 

  Извјештај о квалитету - Тромјесечни извјештај грађевинарства, 2017. 

  Извјештај о квалитету - Издате грађевинске дозволе, 2014.

  Извјештај о квалитету - Индекс производње у грађевинарству, 2014.

  Извјештај о квалитету - Грађевински радови на објекту, 2013.

 

 

ДИСТРИБУТИВНА ТРГОВИНА И ОСТАЛЕ УСЛУГЕ  

 

  Извјештај о квалитету - Дистрибутивна трговина, 202120202019201820172013.

  Извјештај о квалитету - Мјесечно истраживање трговине на мало, 20202019201420132012.

 

 

ЕНЕРГЕТИКА

 

  Извјештај о квалитету - Статистика производње и потрошње електричне енергије, 2020.

  Извјештај о квалитету - Статистика производње и потрошње нафте и деривата нафте, 2020.

  Извјештај о квалитету - Статистика производње и потрошње топлотне енергије, 2020.

  Извјештај о квалитету - Статистика производње и потрошње угља, 2020.

  Извјештај о квалитету - Статистика снабдијевања природним гасом, 2020.

  Извјештај о квалитету - Статистика трговине енергентима, 2020.

  Извјештај о квалитету - Статистика утрошка енергије и горива у индустрији, 2020.

  Извјештај о квалитету - Статистика производње и потрошње електричне енергије, 2019.

  Извјештај о квалитету - Статистика производње и потрошње нафте и деривата нафте, 2019.

  Извјештај о квалитету - Статистика производње и потрошње топлотне енергије, 2019.

  Извјештај о квалитету - Статистика производње и потрошње угља, 2019.

  Извјештај о квалитету - Статистика снабдијевања природним гасом, 2019.

  Извјештај о квалитету - Статистика трговине енергентима, 2019.

  Извјештај о квалитету - Статистика утрошка енергије и горива у индустрији, 2019.

  Извјештај о квалитету - Статистика производње и потрошње електричне енергије, 2018.

  Извјештај о квалитету - Статистика производње и потрошње нафте и деривата нафте, 2018.

  Извјештај о квалитету - Статистика производње и потрошње топлотне енергије, 2018.

  Извјештај о квалитету - Статистика производње и потрошње угља, 2018.

  Извјештај о квалитету - Статистика снабдијевања природним гасом, 2018.

  Извјештај о квалитету - Статистика трговине енергентима, 2018.

  Извјештај о квалитету - Статистика утрошка енергије и горива у индустрији, 2018.

  Извјештај о квалитету - Статистика производње и потрошње електричне енергије, 2017.

  Извјештај о квалитету - Статистика производње и потрошње нафте и деривата нафте, 2017.

  Извјештај о квалитету - Статистика производње и потрошње топлотне енергије, 2017.

  Извјештај о квалитету - Статистика производње и потрошње угља, 2017.

  Извјештај о квалитету - Статистика снабдијевања природним гасом, 2017.

  Извјештај о квалитету - Статистика трговине енергентима, 2017.

  Извјештај о квалитету - Статистика утрошка енергије и горива у индустрији, 2017.

  Извјештај о квалитету - Годишњи извјештај о производњи електричне енергије, 2013.

  Извјештај о квалитету - Годишњи извјештај о производњи нафте, 2013.

  Извјештај о квалитету - Годишњи извјештај о производњи топлотне енергије, 2013.

  Извјештај о квалитету - Годишњи извјештај о производњи угља, 2013.

  Извјештај о квалитету - Годишњи извјештај о снабдијевању природним гасом, 2013.

  Извјештај о квалитету - Годишњи извјештај о трговини енергентима, 2013.

  Извјештај о квалитету - Годишњи извјештај о утрошку енергије и горива у индустрији, 2013.

 

 

ЖИВОТНА СРЕДИНА  

 

  Извјештај о квалитету - Годишњи извјештај о јавном водоводу, 2019.

  Извјештај о квалитету - Годишњи извјештај о јавној канализацији, 2019.

  Извјештај о квалитету - Годишњи извјештај о коришћењу и заштити вода од загађивања, 2019.

  Извјештај о квалитету - Годишњи извјештај о јавном водоводу, 2018.

  Извјештај о квалитету - Годишњи извјештај о јавној канализацији, 2018.

  Извјештај о квалитету - Годишњи извјештај о коришћењу и заштити вода од загађивања, 2018.

  Извјештај о квалитету - Годишњи извјештај о јавном водоводу, 2017.

  Извјештај о квалитету - Годишњи извјештај о јавној канализацији, 2017.

  Извјештај о квалитету - Годишњи извјештај о коришћењу и заштити вода од загађивања, 2017.

  Извјештај о квалитету - Статистика отпада, 2014.

  Извјештај о квалитету - Јавна канализација, 2013.

  Извјештај о квалитету - Статистика јавног водовода, 2013.

  Извјештај о квалитету - Статистика коришћења и заштите воде од загађивања, 2013.

  Извјештај о квалитету - Статистика отпада, 2012.

 

 

ИНВЕСТИЦИЈЕ

 

  Извјештај о квалитету - Годишњи извјештај о инвестицијама, 202020192018201720142013.

 

 

ИНДУСТРИЈА

 

  Извјештај о квалитету - Мјесечни извјештај индустрије, 2021.

  Извјештај о квалитету - Годишњи извјештај индустрије PRODCOM, 2020.

  Извјештај о квалитету - Мјесечни извјештај индустрије, 2020.

  Извјештај о квалитету - Годишњи извјештај индустрије PRODCOM, 2019.

  Извјештај о квалитету - Мјесечни извјештај индустрије, 2019.

  Извјештај о квалитету - Годишњи извјештај индустрије PRODCOM, 2018.

  Извјештај о квалитету - Годишњи извјештај индустрије PRODCOM, 2017.

  Извјештај о квалитету - Мјесечни извјештај индустрије, 2018 

  Извјештај о квалитету - Мјесечни извјештај индустрије, 2017 

  Извјештај о квалитету - Индекс индустријске производње, 2015.

  Извјештај о квалитету - Индекс индустријске производње, 2014.

  Извјештај о квалитету - Годишњи извјештај индустрије PRODCOM, 2013.

 

 

ИНФОРМАЦИОНО ДРУШТВО

 

  Извјештај о квалитету - Истраживање о употреби информационо-комуникационих технологија у  предузећима, 2021,  2020. 

  Извјештај о квалитету - Истраживање о употреби информационо-комуникационих технологија у домаћинствима и појединачно, 2021, 2018. 

 

 

 КУЛТУРА И УМЈЕТНОСТ 

 

  Извјештај о квалитету - Култура и умјетност, 2014.

 

 

 НАУКА, ТЕХНОЛОГИЈА И ИНОВАЦИЈЕ 

 

  Извјештај о квалитету - Буџетска издвајања за истраживање и развој, 2013-2014.

 

 

ОБРАЗОВАЊЕ

 

  Извјештај о квалитету - Предшколско образовање, 2017/2018.  

  Извјештај о квалитету - Основно образовање, 2017/2018.  

  Извјештај о квалитету -  Средње образовање, 2017/2018.  

  Извјештај о квалитету - Уписани на докторске студије/студије III циклуса 2020/2021; Доктори наука, 2020. 

  Извјештај о квалитету - Уписани на докторске студије/студије III циклуса 2017/2018; Доктори наука, 2017.  

  Извјештај о квалитету - Уписани на магистарске, мастер и специјалистичке студије, 2020/2021; Магистри наука, мастери и специјалисти, 2020. 

  Извјештај о квалитету - Уписани на магистарске, мастер и специјалистичке студије, 2017/2018; Магистри наука, мастери и специјалисти, 2017. 

  Извјештај о квалитету - Годишња статистика извјештај за предшколске установе, 2013/2014.

  Извјештај о квалитету - Годишња статистика извјештај за средње школе, 2013/2014.

  Извјештај о квалитету - Наставници и сарадници на високошколским установама, 2013/2014.

  Извјештај о квалитету - Основне школе, 2013/2014.

  Извјештај о квалитету - Уписани и дипломирани студенти, 2013/2014.

  Извјештај о квалитету -  Уписани на докторске студије/студије III циклуса 2013/2014; Доктори наука у Републици Српској, 2013.

 

 

ПОЉОПРИВРЕДА И РИБАРСТВО  

 

  Извјештај о квалитету - Активност инкубаторских станица, 2020.

  Извјештај о квалитету - Истраживање о клању стоке у кланицама, 2020.

  Извјештај о квалитету - Прикупљање крављег млијека и производња млијечних производа, 2020.  

  Извјештај о квалитету - Статистика цијена пољопривредних производа, 2020.

  Извјештај о квалитету - Активност инкубаторских станица, 2019.

  Извјештај о квалитету - Истраживање о клању стоке у кланицама, 2019.

  Извјештај о квалитету - Прикупљање крављег млијека и производња млијечних производа, 2019. 

  Извјештај о квалитету - Статистика цијена пољопривредних производа, 2019.

  Извјештај о квалитету - Активност инкубаторских станица, 2018.

  Извјештај о квалитету - Истраживање о клању стоке у кланицама, 2018.

  Извјештај о квалитету - Истраживање о сточарству, 2018.

  Извјештај о квалитету - Годишњи извјештај о прикупљању млијека и производњи млијечних производа, 2019

  Извјештај о квалитету - Прикупљање крављег млијека и производња млијечних производа, 2018. 

  Извјештај о квалитету - Прикупљање млијека и производња млијечних производа, 2018. 

  Извјештај о квалитету - Статистика биљне производње, 2018.

  Извјештај о квалитету - Статистика цијена пољопривредних производа, 2018.

  Извјештај о квалитету - Структура инкубаторских станица, 2019.

  Извјештај о квалитету - Структура инкубаторских станица, 2018.

  Извјештај о квалитету - Активност инкубаторских станица, 2017.

  Извјештај о квалитету - Истраживање о клању стоке у кланицама, 2017.

  Извјештај о квалитету - Истраживање о сточарству, 2017.

  Извјештај о квалитету - Прикупљање крављег млијека и производња млијечних производа, 2017. 

  Извјештај о квалитету - Прикупљање млијека и производња млијечних производа, 2017. 

  Извјештај о квалитету - Статистика биљне производње, 2017.

  Извјештај о квалитету - Статистика цијена пољопривредних производа, 2017.

  Извјештај о квалитету - Структура инкубаторских станица, 2017.

  Извјештај о квалитету - Биљна производња, 2014.

  Извјештај о квалитету - Статистика јаја, 2013.

  Извјештај о квалитету - Статистика сточарства, 2013.

  Извјештај о квалитету - Статистика меса, 2013.

  Извјештај о квалитету - Статистика млијека, 2013.

  Извјештај о квалитету - Цијене пољопривредних производа, 2014.

 

 

ПРАВОСУЂЕ

 

  Извјештај о квалитету - Малољетни учиниоци кривичних дјела, 2017.

  Извјештај о квалитету - Пунољетни учиниоци кривичних дјела, 2017.

  Извјештај о квалитету - Малољетни учиниоци кривичних дјела, 2013.

  Извјештај о квалитету - Пунољетни учиниоци кривичних дјела, 2013.

 

 

ТРЖИШТЕ РАДА

 

  Извјештај о квалитету - Анкета о радној снази, 2019.

  Извјештај о квалитету - Анкета о радној снази, 2018.

  Извјештај о квалитету - Анкета о радној снази, 2014.

  Извјештај о квалитету - Анкета о радној снази, 2011.

  Извјештај о квалитету - Статистика плата запослених, 2019.

  Извјештај о квалитету - Статистика плата запослених, 2018.

  Извјештај о квалитету - Статистика плата запослених, 2017.

  Извјештај о квалитету - Статистика плата запослених, 2016.

  Извјештај о квалитету - Статистика плата запослених, 2015.

  Извјештај о квалитету - Статистика плата запослених, 2014.

  Извјештај о квалитету - Трошкови рада, 2012.

 

 

САОБРАЋАЈ

 

  Извјештај о квалитету - Друмски и градски саобраћај, 2013.

 

 

СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА 

 

  Извјештај о квалитету - Социјална заштита, 20172013.

 

СПОЉНА ТРГОВИНА 

 

  Извјештај о квалитету - Трговина робом са иностранством, 2019.

  Извјештај о квалитету - Трговина робом са иностранством, 2018.

  Извјештај о квалитету - Трговина робом са иностранством, 2016.

  Извјештај о квалитету - Трговина робом са иностранством, 2014.

  Извјештај о квалитету - Трговина робом са иностранством, 2013.

  Извјештај о квалитету - Спољна трговина (индекси извозних и увозних цијена), 2019.

  Извјештај о квалитету - Спољна трговина (индекси извозних и увозних цијена), 2018.

  Извјештај о квалитету - Спољна трговина (индекси извозних и увозних цијена), 2016.

  Извјештај о квалитету - Спољна трговина (индекси извозних и увозних цијена), 2013.

 

 

СТАНОВНИШТВО

 

  Извјештај о квалитету -  Рођени и умрли, 202020172013.    

  Извјештај о квалитету - Склопљени и разведени бракови, 202020172013.

 

 

СТРУКТУРНЕ ПОСЛОВНЕ СТАТИСТИКЕ 

 

  Извјештај о квалитету - Структурне пословне статистике (анекси I - IV), 2020.

  Извјештај о квалитету - Структурне пословне статистике (анекси I - IV), 2019.

  Извјештај о квалитету - Структурне пословне статистике (анекси I - IV), 2018.

  Извјештај о квалитету - Структурне пословне статистике (анекси I - IV), 2017.

  Извјештај о квалитету - Структурне пословне статистике (анекси I - IV), 2016.

  Извјештај о квалитету - Структурне пословне статистике (анекси I - IV), 2015.

  Извјештај о квалитету - Структурне пословне статистике (анекси I - IV), 2014.

  Извјештај о квалитету - Структурне пословне статистике (анекси I - IV), 2013.

  Извјештај о квалитету - СПС, 2012.

 

 

 ТУРИЗАМ

 

  Извјештај о квалитету - Туризам, 2013.

 

 

 ЦИЈЕНЕ

 

  Извјештај о квалитету - Индекси потрошачких цијена, 2016.

  Извјештај о квалитету - Индекси потрошачких цијена, 2015.

  Извјештај о квалитету - Индекси потрошачких цијена, 2013.

  Извјештај о квалитету - Индекс потрошачких цијена, 2010.

  Извјештај о квалитету - Индекс цијена произвођача индустријских производа, 2014.


 

  ШУМАРСТВО

 

  Извјештај о квалитету - Производња, продаја и залихе шумских сортимената, 2019. 

  Извјештај о квалитету - Производња, продаја и залихе шумских сортимената, 2018. 

  Извјештај о квалитету - Годишња статистика шумарства, 2018.

  Извјештај о квалитету - Годишња статистика шумарства, 2017.

  Извјештај о квалитету - Производња, продаја и залихе шумских сортимената, 2017. 

  Извјештај о квалитету - Производња, продаја и залихе дрвних сортимената, 2014.

  Извјештај о квалитету - Годишња статистика шумарства, 2013.