Извјештаји о квалитету

 

Усвајањем Кодекса праксе европске статистике настала је потреба поштовања  и реализације тог документа. Један од циљева примјене Кодекса је да се корисницима приближи концепт квалитета статистичког процеса у Републици Српској. Статистичке институције су у обавези према европском законодавству да израђују извјештаје о квалитету о низу кључних статистика. Општи циљ је припремити свеобухватне извјештаје о квалитету за цијели низ статистичких процеса и њихових резултата исказаних преко показатеља квалитета, који су дефинисани као нумеричке величине, а њихова главна намјена је да омогуће поређење достигнутог нивоа квалитета како за различита истраживања - тако и за иста истраживања у различитим временским периодима.

 

Републички завод за статистику објављује извјештаје о квалитету статистичких истраживања од 2013. године. Извјештаји садрже информације о релевантности, тачности и поузданости, правовремености и поштoвању рокова објављивања резулата, затим о доступности и разумљивости, упоредивости и усклађености, трошковима истраживања и оптерећености давалаца података те о повјерљивости  и обради статистичких података.