Појмови и дефиниције

 

Појмови су термини, показатељи и називи варијабли коришћених у производњи статистике и презентацији резултата. 

 

Дефиниције омогућавају корисницима да боље разумију статистику и исправно је интерпретирају. Један појам може имати више дефиниција, у зависности од области статистике на коју се односи.

 

Појмови и дефиниције приказани су према областима статистике и према азбуци/абецеди.