Животна средина

 

 

БИЛТЕН - ЖИВОТНА СРЕДИНА, 2023.
  Статистички билтен „Животна средина" је публикација Републичког завода за статистику која корисницима пружа увид у низ директних и индиректних података о стању животне средине у Републици Српској. Подаци су подијељени у шест више
 
Емисије гасова са ефектом стаклене баште, 2021.
            Укупна емисија гасова са директним ефектом стаклене баште (искључујући поноре) у Републици Српској у 2021. години износила је 9 362,2 Gg CO2-eq, што је за више
 
Настали отпад, 2022.
            Током 2022. године у подручјима (B) Вађење руда и камена, (C) Прерађивачка индустрија, (D) Производња и снабдијевање електричном енергијом, гасом, паром и климатизација, (E) Снабдијевање више
 
страна 1 од 3 сљедећа