Животна средина

 

 

БИЛТЕН - ЖИВОТНА СРЕДИНА, 2022.
  Статистички билтен „Животна средина" је публикација Републичког завода за статистику која корисницима пружа увид у низ директних и индиректних података о стању животне средине у Републици Српској. Подаци су подијељени у шест поглавља и представљени више
 
Емисије гасова са ефектом стаклене баште, 2020.
            Укупна емисија гасова са директним ефектом стаклене баште (искључујући поноре) у Републици Српској у 2020. години износила је 9 158,8 Gg CO2-eq, што је за више
 
Јавни водовод, 2021.
            Јавни водоводи су у 2021. години захватили укупно 100 373 000 m³ воде, што је за 1,2% више него у 2020. години. Из јавних више
 
страна 1 од 3 сљедећа