Животна средина

 

 

 

 

Емисије гасова са ефектом стаклене баште, 2020.
            Укупна емисија гасова са директним ефектом стаклене баште (искључујући поноре) у Републици Српској у 2020. години износила је 9 158,8 Gg CO2-eq, што је за више
 
Јавни водовод, 2021.
            Јавни водоводи су у 2021. години захватили укупно 100 373 000 m³ воде, што је за 1,2% више него у 2020. години. Из јавних више
 
Јавна канализација, 2021.
            Системом јавне канализације у 2021. години испуштено је укупно 27 285 000 m³ отпадних вода, што је за 0,5% мање у односу на 2020. више
 
страна 1 од 21 сљедећа