Појмови и дефиниције по областима

Дистрибутивна трговина и остале услуге
Дистрибутивна трговина
Посредовање
Промет
Трговина на велико
Трговина на мало