Пољопривреда и рибарство

 

 

 

 

Поштовани корисници, 

 

пружамо вам могућност попуњавања образаца у електронској форми. Електронски образац означен симболом можете преузети са нашег сајта и за његово попуњавање је довољно да посједујете минимално Acrobat Reader 8. Републички завод ће континуирано креирати електронске обрасце за сва истраживања.

 

 - преузми Acrobat Reader

 

 

 

 

ОБРАСЦИ ПОЉОПРИВРЕДЕ

 

AQ_1

 ПО_52а

 ПО_52б

 ПО_Ј Г

 ПО_Ј М

 ПО_М MП М  (упутство за попуњавање)

 ТРГ_13

 ТРГ_31

 

 

 

 

ГОДИШЊЕ ИСТРАЖИВАЊЕ О ЗАСИЈАНИМ ПОВРШИНАМА НА КРАЈУ ПРОЉЕЋНЕ СЈЕТВЕ И ПРОЦЈЕНА ПРИНОСА РАНИХ КУЛТУРА, 2024.

 

ПС-ППГ

ПС-ПЛ

 

МЕТОДОЛОШКА УПУТСТВА

 

 Методолошко упутство - ПС-ППГ

Методолошко упутство - ПС-ПЛ

 

 

 

 

ГОДИШЊЕ ИСТРАЖИВАЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНИХ ГАЗДИНСТАВА (ГИПГ), 2023.

 

 ГИПГ-ППГ - СТОЧАРСКА ПРОИЗВОДЊА

 ГИПГ-ППГ - БИЉНА ПРОИЗВОДЊА

 ГИПГ-ПЛ - СТОЧАРСКА ПРОИЗВОДЊА

 ГИПГ-ПЛ - БИЉНА ПРОИЗВОДЊА

 

МЕТОДОЛОШКА УПУТСТВА

 

 Методолошко упутство - ГИПГ ППГ (биљна производња)

Методолошко упутство - ГИПГ ППГ (сточарска производња)

Методолошко упутство - ГИПГ ПС (биљна производња)

Методолошко упутство - ГИПГ ПС (сточарска производња)