Национални рачуни

 

 

 

 

Тромјесечни бруто домаћи производ, треће тромјесечје 2023.
          Реални раст бруто домаћег производа (БДП) у трећем тромјесечју 2023. године, у односу на треће тромјесечје 2022. године, износио је 2,1%. Посматрано по подручјима класификације дјелатности више
 
Бруто домаћи производ по производном приступу, 2022.
            У овом саопштењу објављују се подаци о бруто домаћем производу и бруто додатој вриједности за 2021. и 2022. годину. Обрачун је урађен производним приступом, а више
 
Бруто домаћи производ по расходном приступу, 2022.
            У овом Саопштењу објављују се процијењене компоненте потрошње бруто домаћег производа (БДП) у текућим цијенама и цијенама претходне године за 2021. и 2022. годину. Процјене више
 
страна 1 од 36 сљедећа