Национални рачуни

 

 

Билтен националних рачуна садржи податке о бруто домаћем производу за ниво укупне економије, бруто додатој вриједности по областима Класификације дјелатности засноване на NACE Rev. 2 као и приказ  рачуна производње и рачуна формирања дохотка.

 

БИЛТЕН - НАЦИОНАЛНИ РАЧУНИ, 2023.
        Билтен                    Табеле више
 
БИЛТЕН - НАЦИОНАЛНИ РАЧУНИ, 2022.
      ТАБЕЛЕ       више
 
БИЛТЕН - НАЦИОНАЛНИ РАЧУНИ, 2021.
    више
 
страна 1 од 6 сљедећа