Национални рачуни

 

Тромјесечни бруто домаћи производ, четврто тромјесечје 2023.
          Реални раст бруто домаћег производа (БДП) у четвртом тромјесечју 2023. године, у односу на четврто тромјесечје 2022. године, износио је 2,4%. Посматрано по подручјима класификације дјелатности више
 
БИЛТЕН - НАЦИОНАЛНИ РАЧУНИ, 2023.
        Билтен                    Табеле више
 
Бруто домаћи производ по производном приступу, 2022.
            У овом саопштењу објављују се подаци о бруто домаћем производу и бруто додатој вриједности за 2021. и 2022. годину. Обрачун је урађен производним приступом, а више
 
страна 1 од 2 сљедећа