Грађевинарство

 

 

 

Индекси произвођачких цијена у нискоградњи, 2023.
              Произвођачке цијене у нискоградњи у Републици Српској у 2023. години у поређењу са 2022. годином више су за 6,5%. Посматрано према врсти грађевинских радова, више
 
Индекси произвођачких цијена у станоградњи, IV тромјесечје 2023.
              Произвођачке цијене у станоградњи у Републици Српској у четвртом тромјесечју 2023. године у поређењу са трећим тромјесечјем 2023. године више су за 0,6%.   више
 
Цијене продатих нових станова, IV тромјесечје 2023.
              Број продатих завршених нових станова у Републици Српској у четвртом тромјесечју 2023. године већи је у односу на просјечан број продатих нових станова у више
 
страна 1 од 3 сљедећа