Грађевинарство

 

 

 

 

 

 

Поштовани корисници, 

пружамо вам могућност попуњавања образаца у електронској форми. Електронски образац означен симболом можете преузети са нашег сајта и за његово попуњавање је довољно да посједујете минимално Acrobat Reader 8. Републички завод ће континуирано креирати електронске обрасце за сва истраживања.

 

 - преузми Acrobat Reader

 

 

 

 

 

ОБРАСЦИ ГРАЂЕВИНАРСТВА

 

 ГРАЂ-11 

 ГРАЂ-12 

  ГРАЂ-21 

  ГРАЂ-33 

  ГРАЂ-41

 ГРАЂ-ГД-К

 ГРАЂ-ГД

  ГРАЂ-ПЦГ - станоградња

 ГРАЂ-ПЦГ - нискоградња (аутопутеви)

 ГРАЂ-ПЦГ - нискоградња (магистрални путеви)

 ГРАЂ-ПЦГ - нискоградња (мостови)

 ГРАЂ-ПЦГ - нискоградња (тунели)

 

 

 

 Упутство за попуњавање (ГРАЂ-11) 

 Упутство за попуњавање (ГРАЂ-21) 

 Упутство за попуњавање (ГРАЂ-33) 

 Упутство за попуњавање (ГРАЂ-41)

 Упутство за попуњавање (ГРАЂ-ГД)  

 

 

 Извод из Класификације врстa грађевинских објеката