Грађевинарство

 

 

 

 

 

 

Саопштење Прерачунати изворни тромјесечни индекси производње у грађевинарству, I тромјесечје 2005 - IV тромјесечје 2013. (Ø2010=100)

 

 

 

Издате грађевинске дозволе, фебруар 2024.
            Број издатих грађевинских дозвола за градњу у фебруару 2024. године у односу на фебруар 2023. године већи је за 44,0% и у односу на просјечан више
 
Издате грађевинске дозволе, јануар 2024.
            Број издатих грађевинских дозвола за градњу у јануару 2024. године у односу на јануар 2023. године већи је за 40,0%, док је у односу на више
 
Индекси произвођачких цијена у нискоградњи, 2023.
              Произвођачке цијене у нискоградњи у Републици Српској у 2023. години у поређењу са 2022. годином више су за 6,5%. Посматрано према врсти грађевинских радова, више
 
страна 1 од 71 сљедећа