Грађевинарство

Цијене продатих нових станова, IV тромјесечје 2023.
              Број продатих завршених нових станова у Републици Српској у четвртом тромјесечју 2023. године већи је у односу на просјечан број продатих нових станова у више
 
Индекси производње у грађевинарству, IV тромјесечје 2023.
          Укупна календарски прилагођена производња у грађевинарству у четвртом тромјесечју 2023. године, у поређењу са четвртим тромјесечјем 2022. године, мања је за 8,5%. Посматрано према врсти грађевинских више
 
Грађевинска активност, 2022.
            Вриједност извршених радова у 2022. години износила је 853 470 000 КМ и у поређењу са 2021. годином већа је за 168 245 000 КМ више
 
претходна страна 2 од 2