Планирање рада

 

Производња статистике утврђује се Програмом и Планом рада. Програм је вишегодишњи, програмски стратешки документ у области статистике, у складу са којим се доносе годишњи планови рада у Републичком заводу за статистику. Завод одређује статистичке методологије и стандарде за реализацију статистичког програма који су усклађени са статистичким стандардима БиХ и међународним стандардима, углавном стандардима UN/ECE и Еуростата. Односи између Републичког завода за статистику и других произвођача статистике у Републици Српској заснивању се на међусобној сарадњи.  

 

За сваку област статистике припрема се детаљан преглед начина задовољавања захтјева, по активностима, роковима и одговорним институцијама. Годишњи планови, такође,  укључују трошкове реализације програма. Нацрт Програма и Плана рада припрема Републички завод за статистику у сарадњи са овлашћеним органима и организацијама.

 

Програм доноси Народна скупштина Републике Српске на приједлог Владе Републике Српске, за период од четири године. План рада доноси Влада на приједлог Републичког завода за статистику, а доноси се за сваку календарску годину.

 

Завод Влади Републике Српске доставља Извјештаје о реализацији плана рада.