Саобраћај и везе

 

 

 

 

Регистрована друмска, моторна и прикључна возила и саобраћајне незгоде, IV тромјесечје 2023.
            У четвртом тромјесечју 2023. године у Републици Српској регистровано је укупно 122 227 возила, што је за 3,1% више у односу на исти период претходне више
 
Гранични промет робе и друмских теретних моторних возила, треће тромјесечје 2023.
            У трећем тромјесечју 2023. године на граничним прелазима на излазу из Републике Српске забиљежено је 31 569 теретних возила, односно 0,7% више у односу на више
 
Гранични промет путника и путничких моторних возила, треће тромјесечје 2023.
            Укупан гранични промет путника на улазу у Републику Српску у трећем тромјесечју 2023. године износио је 4 333 703 путника, односно 11,3% мање путника у више
 
страна 1 од 68 сљедећа