Чланци који садрже tag 'периоду'
Робна размјена Републике Српске са иностранством (€), октобар 2021. (претходни подаци)
          У периоду јануар - октобар 2021. године обим робне размјене Републике Српске са иностранством износио је 4 136 599 000 ЕUR, од чега се на извоз више

Робна размјена Републике Српске са иностранством ($), октобар 2021. (претходни подаци)
          У периоду јануар - октобар 2021. године обим робне размјене Републике Српске са иностранством износио је 4 933 147 000 USD, од чега се на извоз више

Друмски и жељезнички превоз путника и робе и аеродромске услуге, III тромјесечје 2021.
            Количина робе превезене у трећем тромјесечју 2021. године у односу на исти период претходне године биљежи раст од 10,8%. У истом периоду, пређени пут теретних више

страна 1 од 329 сљедећа