Цијене

 

 

 

 

Индекси потрошачких цијена, децембар 2023.
              Укупан индекс потрошачких цијена у Републици Српској, у децембру 2023. године у односу на претходни мјесец, нижи је за 0,3%.   У односу више
 
Просјечне потрошачке цијене у Републици Српској, децембар 2023.
            Једини релевантни индекси потрошачких цијена за ниво Републике Српске су они објављени од стране Републичког завода за статистику. Просјечне више
 
Индекси цијена произвођача индустријских производа на домаћем тржишту, децембар 2023.
            Цијенe произвођачa индустријских производа на домаћем тржишту у децембру 2023. године у односу на новембар 2023. године, у просјеку су ниже за 0,3% и у више
 
страна 1 од 224 сљедећа