Образовање

 

 

 

 

Предшколско васпитање и образовање, радна година 2023/2024. (претходни подаци)
            У радној 2023/2024. години број дјеце која су обухваћена неким програмом предшколског васпитања и образовања је 16 807. Од укупног броја дјеце, 52,3% су дјечаци, више
 
Финансијска статистика образовања, 2022.
Образовање           Републички завод за статистику објављује податке о издацима за формално образовање у Републици Српској у 2022. години, добијене на основу спроведеног истраживања финансијске статистике образовања. Приказани више
 
Домови ученика и студената, 2023. (претходни подаци)
Образовање           Укупан број корисника свих домова у 2023. години мањи је за 1,2% у односу на 2022. годину. Број корисника домова ученика у 2023. години, у односу више
 
страна 1 од 71 сљедећа