Календар публиковања, 2017.

Датум објављивањаРеферентни периодНаслов
01.09.20172016-2017. Анкета о образовању одраслих (претходни подаци)
01.09.20172016. Јавни водовод
01.09.20172016. Јавна канализација
01.09.20172016. Прикупљени и одложени отпад
01.09.20172016. Коришћење и заштита вода од загађивања у индустрији
05.09.20172016. Индекси извозних и увозних цијена Републике Српске
11.09.20172016. БИЛТЕН - ДЕМОГРАФСКА СТАТИСТИКА, бр. 20
11.09.2017јул 2017. МЈЕСЕЧНИ СТАТИСТИЧКИ ПРЕГЛЕД
11.09.2017друго тромјесечје 2017. Индекси извозних и увозних цијена Републике Српске (претходни подаци)
15.09.2017друго тромјесечје 2017. Гранични промет робе и друмских теретних моторних возила - ОДГОЂЕНО
15.09.2017друго тромјесечје 2017. Гранични промет путника и путничких моторних возила
20.09.20172017. Употреба информационо-комуникационих технологија у предузећима
20.09.20172017. Употреба информационо-комуникационих технологија у домаћинствима и појединачно
22.09.2017август 2017. Индекси индустријске производње
22.09.2017август 2017. Индекси запослених у индустрији
22.09.2017август 2017. Просјечне плате запослених
22.09.2017август 2017. Робна размјена Републике Српске са иностранством (KM), (претходни подаци)
22.09.2017август 2017. Индекси потрошачких цијена
22.09.2017август 2017. Просјечне потрошачке цијене
22.09.2017август 2017. Саопштење за медије
25.09.2017август 2017. Активности инкубаторских станица
25.09.2017август 2017. Прикупљање крављег млијека и производња млијечних производа
25.09.2017август 2017. Трговина на мало
27.09.2017август 2017. Број долазака и ноћења туриста
28.09.2017август 2017. Робна размјена Републике Српске са иностранством (€), (претходни подаци)
28.09.2017август 2017. Робна размјена Републике Српске са иностранством ($), (претходни подаци)
29.09.2017август 2017. Индекси цијена произвођача индустријских производа на страном тржишту
29.09.2017август 2017. Индекси цијена произвођача индустријских производа на домаћем тржишту
29.09.2017август 2017. Укупан индекс цијена произвођача индустријских производа
29.09.2017друго тромјесечје 2017. Tромјесечни бруто домаћи производ