Календар публиковања, 2018.

Датум објављивањаРеферентни периодНаслов
03.09.20182017. Јавни водовод
03.09.20182017. Јавна канализација
03.09.20182017. Прикупљени и одложени отпад
03.09.20182017. Коришћење и заштита вода од загађивања у индустрији
03.09.20182017. Трошкови за заштиту животне средине
10.09.20182017. Индекси извозних и увозних цијена Републике Српске
10.09.2018јул 2018. МЈЕСЕЧНИ СТАТИСТИЧКИ ПРЕГЛЕД
10.09.20182017. БИЛТЕН - ДЕМОГРАФСКА СТАТИСТИКА, 2018.
10.09.2018друго тромјесечје 2018. Индекси извозних и увозних цијена Републике Српске (претходни подаци)
17.09.2018друго тромјесечје 2018. Гранични промет робе и друмских теретних моторних возила
17.09.2018друго тромјесечје 2018. Гранични промет путника и путничких моторних возила
20.09.20182018. Употреба информационо-комуникационих технологија у предузећима
20.09.20182018. Употреба информационо-комуникационих технологија у домаћинствима
24.09.2018август 2018. Индекси цијена произвођача индустријских производа на домаћем тржишту
24.09.2018август 2018. Индекси индустријске производње (претходни подаци)
24.09.2018август 2018. Индекси запослених у индустрији
24.09.2018август 2018. Просјечне плате запослених
24.09.2018август 2018. Робна размјена Републике Српске са иностранством (KM), (претходни подаци)
24.09.2018август 2018. Индекси потрошачких цијена
24.09.2018август 2018. Просјечне потрошачке цијене
24.09.2018август 2018. Индекси цијена произвођача индустријских производа на страном тржишту
24.09.2018август 2018. Укупан индекс цијена произвођача индустријских производа
24.09.2018август 2018. Саопштење за медије
24.09.2018август 2018. Трговина на мало
25.09.2018август 2018. Активности инкубаторских станица
25.09.20182017. Интегрисани систем социјалне заштите (претходни подаци)
25.09.2018август 2018. Прикупљање крављег млијека и производња млијечних производа
27.09.2018август 2018. Број долазака и ноћења туриста
28.09.2018август 2018. Робна размјена Републике Српске са иностранством (€), (претходни подаци)
28.09.2018август 2018. Робна размјена Републике Српске са иностранством ($), (претходни подаци)
28.09.2018друго тромјесечје 2018. Тромјесечни бруто домаћи производ