Календар публиковања, 2018.

Датум објављивањаРеферентни периодНаслов
07.12.20182017. ОВО ЈЕ РЕПУБЛИКА СРПСКА
10.12.2018октобар 2018. МЈЕСЕЧНИ СТАТИСТИЧКИ ПРЕГЛЕД
10.12.2018треће тромјесечје 2018. Индекси извозних и увозних цијена Републике Српске (претходни подаци)
17.12.20182017. THIS IS REPUBLIKA SRPSKA
17.12.20182017. БИЛТЕН - ИНВЕСТИЦИЈЕ, 2018.
17.12.20182017. БИЛТЕН - НАЦИОНАЛНИ РАЧУНИ, 2018.
17.12.2018септембар 2018. Запослени
17.12.2018треће тромјесечје 2018. Гранични промет робе и друмских теретних моторних возила
17.12.2018треће тромјесечје 2018. Гранични промет путника и путничких моторних возила
20.12.20182016. Емисије гасова са ефектом стаклене баште
21.12.20182017. ГРАДОВИ И ОПШТИНЕ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ, 2018.
24.12.2018новембар 2018. Индекси индустријске производње (претходни подаци)
24.12.2018новембар 2018. Индекси запослених у индустрији
24.12.2018новембар 2018. Просјечне плате запослених
24.12.2018новембар 2018. Робна размјена Републике Српске са иностранством (KM), (претходни подаци)
24.12.2018новембар 2018. Индекси потрошачких цијена
24.12.2018новембар 2018. Просјечне потрошачке цијене
24.12.2018новембар 2018. Индекси цијена произвођача индустријских производа на домаћем тржишту
24.12.2018новембар 2018. Индекси цијена произвођача индустријских производа на страном тржишту
24.12.2018новембар 2018. Укупан индекс цијена произвођача индустријских производа
24.12.2018новембар 2018. Саопштење за медије
24.12.2018новембар 2018. Трговина на мало
25.12.20182017. БИЛТЕН - ЕНЕРГЕТСКИ БИЛАНСИ, 2018.
25.12.20182018. Приноси касних усјева, воћа и винограда
25.12.2018новембар 2018. Активности инкубаторских станица
25.12.2018новембар 2018. Прикупљање крављег млијека и производња млијечних производа
27.12.20182017. БИЛТЕН - ИНДУСТРИЈА, 2018.
27.12.2018новембар 2018. Број долазака и ноћења туриста
28.12.2018новембар 2018. Робна размјена Републике Српске са иностранством (€), (претходни подаци)
28.12.2018новембар 2018. Робна размјена Републике Српске са иностранством ($), (претходни подаци)
31.12.20182017. БИЛТЕН - ЖИВОТНА СРЕДИНА, 2018.
31.12.2018треће тромјесечје 2018. Тромјесечни бруто домаћи производ
31.12.2018новембар 2018. Индекси промета индустријe
31.12.2018новембар 2018. Клање стоке и живине у кланицама
31.12.2018новембар 2018. Вриједност пољопривредних производа продатих на зеленим пијацама
31.12.2018новембар 2018. Производња, продаја и залихе шумских сортимената у државним шумама