Календар публиковања, 2018.

Датум објављивањаРеферентни периодНаслов
01.10.2018август 2018. Индекси промета индустријe
01.10.2018август 2018. Вриједност пољопривредних производа продатих на зеленим пијацама
01.10.2018август 2018. Клање стоке и живине у кланицама
01.10.2018август 2018. Производња, продаја и залихе шумских сортимената у државним шумама
01.10.20182017. БИЛТЕН - ТУРИЗАМ, 2018.
01.10.20182017. БИЛТЕН - СПОЉНА ТРГОВИНА, 2018.
01.10.2018школска година 2017/2018. БИЛТЕН - ВИСОКО ОБРАЗОВАЊЕ, 2017/2018.
01.10.20182018. Остварени приноси раних усјева и воћа
05.10.20182017. БИЛТЕН - ИНДУСТРИЈСКИ ПРОИЗВОДИ, 2018.
05.10.20182017. БИЛТЕН - САОБРАЋАЈ И ВЕЗЕ, 2018.
10.10.2018август 2018. МЈЕСЕЧНИ СТАТИСТИЧКИ ПРЕГЛЕД
10.10.20182017. Здравствена статистика
15.10.20182017. Инвестиције
15.10.20182017-2018. Буџетска издвајања за истраживање и развој
22.10.20182017. Биланс електричне енергије
22.10.20182017. Основни структурни показатељи пословања предузећа и предузетника (претходни подаци)
22.10.20182017. Биланс топлотне енергије
22.10.20182017. Биланс угља
22.10.20182017. Биланс природног гаса
22.10.2018септембар 2018. Индекси цијена произвођача индустријских производа на домаћем тржишту
22.10.2018септембар 2018. Индекси индустријске производње (претходни подаци)
22.10.2018септембар 2018. Индекси запослених у индустрији
22.10.2018септембар 2018. Просјечне плате запослених
22.10.2018септембар 2018. Робна размјена Републике Српске са иностранством (KM), (претходни подаци)
22.10.2018септембар 2018. Индекси потрошачких цијена
22.10.2018септембар 2018. Просјечне потрошачке цијене
22.10.2018септембар 2018. Индекси цијена произвођача индустријских производа на страном тржишту
22.10.2018септембар 2018. Укупан индекс цијена произвођача индустријских производа
22.10.2018септембар 2018. Саопштење за медије
24.10.2018септембар 2018. Трговина на мало
25.10.2018треће тромјесечје 2018. Регистрована друмска, моторна и прикључна возила и саобраћајне незгоде
25.10.2018септембар 2018. Активности инкубаторских станица
25.10.2018септембар 2018. Прикупљање крављег млијека и производња млијечних производа
29.10.2018септембар 2018. Број долазака и ноћења туриста
29.10.2018септембар 2018. Робна размјена Републике Српске са иностранством (€), (претходни подаци)
29.10.2018септембар 2018. Робна размјена Републике Српске са иностранством ($), (претходни подаци)
30.10.20182017. Биланс биогаса
30.10.20182017. БИЛТЕН - КУЛТУРА И УМЈЕТНОСТ, 2018.
30.10.2018септембар 2018. Индекси промета индустријe
30.10.2018септембар 2018. Вриједност пољопривредних производа продатих на зеленим пијацама
30.10.2018септембар 2018. Клање стоке и живине у кланицама
30.10.2018септембар 2018. Производња, продаја и залихе шумских сортимената у државним шумама
30.10.20182018. БИЛТЕН - АНКЕТА О РАДНОЈ СНАЗИ, 2018.