Календар публиковања, 2017.

Датум објављивањаРеферентни периодНаслов
02.10.2017август 2017. Индекси промета индустријe
02.10.2017август 2017. Вриједност пољопривредних производа продатих на зеленим пијацама
02.10.2017август 2017. Клање стоке и живине у кланицама
02.10.2017август 2017. Производња, продаја и залихе шумских сортимената у државним шумама
02.10.20172016. БИЛТЕН - ТУРИЗАМ, бр. 13
02.10.20172016. БИЛТЕН - СПОЉНА ТРГОВИНА, бр. 11
02.10.20172016. БИЛТЕН - ИНДУСТРИЈСКИ ПРОИЗВОДИ, бр. 20
02.10.2017школска година 2016/2017. БИЛТЕН - ВИСОКО ОБРАЗОВАЊЕ, бр. 14
02.10.20172016. Остварени приноси раних усјева и воћа
02.10.20172015. Интегрисани систем социјалне заштите
05.10.20172016. БИЛТЕН - САОБРАЋАЈ И ВЕЗЕ, бр. 10
10.10.2017август 2017. МЈЕСЕЧНИ СТАТИСТИЧКИ ПРЕГЛЕД
16.10.20172016. Инвестиције
16.10.20172016. Здравствена статистика
16.10.20172016-2017. Буџетска издвајања за истраживање и развој
20.10.20172016. Биланс електричне енергије
20.10.20172016. Основни структурни показатељи пословања предузећа и предузетника (претходни подаци)
20.10.20172016. Биланс топлотне енергије
20.10.20172016. Биланс угља
20.10.20172016. Биланс природног гаса
23.10.2017септембар 2017. Индекси цијена произвођача индустријских производа на домаћем тржишту
23.10.2017септембар 2017. Индекси индустријске производње
23.10.2017септембар 2017. Индекси запослених у индустрији
23.10.2017септембар 2017. Просјечне плате запослених
23.10.2017септембар 2017. Робна размјена Републике Српске са иностранством (KM), (претходни подаци)
23.10.2017септембар 2017. Индекси потрошачких цијена
23.10.2017септембар 2017. Просјечне потрошачке цијене
23.10.2017септембар 2017. Индекси цијена произвођача индустријских производа на страном тржишту
23.10.2017септембар 2017. Укупан индекс цијена произвођача индустријских производа
23.10.2017септембар 2017. Саопштење за медије
24.10.2017септембар 2017. Трговина на мало
25.10.2017треће тромјесечје 2017. Регистрована друмска, моторна и прикључна возила и саобраћајне незгоде
25.10.2017септембар 2017. Активности инкубаторских станица
25.10.2017септембар 2017. Прикупљање крављег млијека и производња млијечних производа
27.10.2017септембар 2017. Број долазака и ноћења туриста
30.10.20172016. БИЛТЕН - КУЛТУРА И УМЈЕТНОСТ, бр. 15
30.10.2017септембар 2017. Индекси промета индустријe
30.10.2017септембар 2017. Вриједност пољопривредних производа продатих на зеленим пијацама
30.10.2017септембар 2017. Клање стоке и живине у кланицама
30.10.2017септембар 2017. Робна размјена Републике Српске са иностранством (€), (претходни подаци)
30.10.2017септембар 2017. Робна размјена Републике Српске са иностранством ($), (претходни подаци)
30.10.2017септембар 2017. Производња, продаја и залихе шумских сортимената у државним шумама
31.10.20172017. БИЛТЕН - АНКЕТА О РАДНОЈ СНАЗИ, бр. 10