Календар публиковања, 2018.

Датум објављивањаРеферентни периодНаслов
01.03.2018четврто тромјесечје 2017. Индекси цијена у пољопривреди
02.03.2018јануар 2018. Трговина на мало
02.03.2018јануар 2018. Вриједност пољопривредних производа продатих на зеленим пијацама
02.03.2018јануар 2018. Клање стоке и живине у кланицама
02.03.2018јануар 2018. Производња, продаја и залихе шумских сортимената у државним шумама
12.03.2018четврто тромјесечје 2017. Индекси извозних и увозних цијена Републике Српске (претходни подаци)
12.03.2018школска година 2017/2018. Предшколске установе (претходни подаци)
12.03.2018јануар 2018. МЈЕСЕЧНИ СТАТИСТИЧКИ ПРЕГЛЕД
15.03.2018четврто тромјесечје 2017. Гранични промет робе и друмских теретних моторних возила
15.03.2018четврто тромјесечје 2017. Гранични промет путника и путничких моторних возила
15.03.20182017. Производња млијека, јаја, вуне и меда
15.03.20182017. Број стоке и живине
20.03.20182016. Основни структурни показатељи пословања предузећа и предузетника
22.03.2018фебруар 2018. Просјечне плате запослених
22.03.2018фебруар 2018. Робна размјена Републике Српске са иностранством (KM), (претходни подаци)
22.03.2018фебруар 2018. Индекси потрошачких цијена
22.03.2018фебруар 2018. Просјечне потрошачке цијене
22.03.2018фебруар 2018. Индекси цијена произвођача индустријских производа на домаћем тржишту
22.03.2018фебруар 2018. Индекси цијена произвођача индустријских производа на страном тржишту
22.03.2018фебруар 2018. Укупан индекс цијена произвођача индустријских производа
22.03.2018фебруар 2018. Саопштење за медије
26.03.2018фебруар 2018. Трговина на мало
26.03.2018фебруар 2018. Активности инкубаторских станица
26.03.20182016. Интегрисани систем социјалне заштите
26.03.2018фебруар 2018. Прикупљање крављег млијека и производња млијечних производа
27.03.2018фебруар 2018. Број долазака и ноћења туриста
28.03.2018фебруар 2018. Робна размјена Републике Српске са иностранством (€), (претходни подаци)
28.03.2018фебруар 2018. Робна размјена Републике Српске са иностранством ($), (претходни подаци)
30.03.2018фебруар 2018. Вриједност пољопривредних производа продатих на зеленим пијацама
30.03.2018фебруар 2018. Клање стоке и живине у кланицама
30.03.2018фебруар 2018. Производња, продаја и залихе шумских сортимената у државним шумама
30.03.20182017. Образовање у саобраћају
30.03.2018јануар 2018. Индекси индустријске производње
30.03.2018фебруар 2018. Индекси индустријске производње (претходни подаци)
30.03.2018четврто тромјесечје 2017. Тромјесечни бруто домаћи производ