Календар публиковања, 2017.

Датум објављивањаРеферентни периодНаслов
01.03.2017четврто тромјесечје 2016. Индекси цијена у пољопривреди
02.03.2017јануар 2017. Вриједност пољопривредних производа продатих на зеленим пијацама
02.03.2017јануар 2017. Клање стоке и живине у кланицама
02.03.2017јануар 2017. Производња, продаја и залихе шумских сортимената у државним шумама
03.03.2017јануар 2017. Индекси индустријске производње
07.03.2017јануар 2017. Индекси запослених у индустрији
10.03.2017четврто тромјесечје 2016. Индекси извозних и увозних цијена Републике Српске (претходни подаци)
10.03.2017школска година 2016/2017. Предшколске установе (претходни подаци)
13.03.2017јануар 2017. МЈЕСЕЧНИ СТАТИСТИЧКИ ПРЕГЛЕД
15.03.2017четврто тромјесечје 2016. Гранични промет робе и друмских теретних моторних возила
15.03.2017четврто тромјесечје 2016. Гранични промет путника и путничких моторних возила
15.03.20172016. Производња млијека, јаја, вуне и меда
15.03.20172016. Број стоке и живине
20.03.20172015. Основни структурни показатељи пословања предузећа и предузетника
22.03.20172013. Резултати Пописа 2013, Градови, општине, насељена мјеста
22.03.20172013. Резултати Пописа 2013, Станови и зграде
22.03.20172013. Резултати Пописа 2013, Образовне карактеристике
22.03.20172013. Резултати Пописа 2013, Миграције
22.03.20172013. Резултати Пописа 2013, Домаћинства и породице
22.03.20172013. Резултати Пописа 2013, Економске карактеристике
22.03.20172013. Резултати Пописа 2013, Брачни статус и фертилитет
22.03.20172013. Резултати Пописа 2013, Етничка/национална припадност, вјероисповијест, матерњи језик
22.03.2017фебруар 2017. Индекси индустријске производње
22.03.2017фебруар 2017. Индекси запослених у индустрији
22.03.2017фебруар 2017. Просјечне плате запослених
22.03.2017фебруар 2017. Робна размјена Републике Српске са иностранством (KM), (претходни подаци)
22.03.2017фебруар 2017. Индекси потрошачких цијена
22.03.2017фебруар 2017. Просјечне потрошачке цијене
22.03.2017фебруар 2017. Индекси цијена произвођача индустријских производа на домаћем тржишту
22.03.2017фебруар 2017. Индекси цијена произвођача индустријских производа на страном тржишту
22.03.2017фебруар 2017. Укупан индекс цијена произвођача индустријских производа
22.03.2017фебруар 2017. Саопштење за медије
24.03.2017фебруар 2017. Трговина на мало
27.03.2017фебруар 2017. Активности инкубаторских станица
27.03.2017фебруар 2017. Прикупљање крављег млијека и производња млијечних производа
27.03.2017фебруар 2017. Број долазака и ноћења туриста
28.03.2017фебруар 2017. Робна размјена Републике Српске са иностранством (€), (претходни подаци)
28.03.2017фебруар 2017. Робна размјена Републике Српске са иностранством ($), (претходни подаци)
30.03.2017фебруар 2017. Вриједност пољопривредних производа продатих на зеленим пијацама
30.03.2017фебруар 2017. Клање стоке и живине у кланицама
30.03.2017фебруар 2017. Производња, продаја и залихе шумских сортимената у државним шумама
30.03.20172016. Образовање у саобраћају
30.03.2017почетак школске године 2016/2017. Наставници основних школа (претходни подаци)
30.03.2017крај школске године 2015/2016. Основне школе (претходни подаци)
30.03.2017почетак школске године 2016/2017. Ученици основних школа по разредима (претходни подаци)
30.03.2017почетак школске године 2016/2017. Основне школе по општинама (претходни подаци)
31.03.2017четврто тромјесечје 2016. Тромјесечни бруто домаћи производ
31.03.20172005-2015. Инвестиције