Календар публиковања, 2017.

Датум објављивањаРеферентни периодНаслов
03.04.20172016. БИЛТЕН - ПЛАТЕ, ЗАПОСЛЕНОСТ И НЕЗАПОСЛЕНОСТ, бр. 9
10.04.2017фебруар 2017. МЈЕСЕЧНИ СТАТИСТИЧКИ ПРЕГЛЕД
18.04.2017школска година 2016/2017. БИЛТЕН - ПРЕДШКОЛСКО ОБРАЗОВАЊЕ, бр. 10
18.04.20172016. Доктори наука (претходни подаци)
18.04.2017школска година 2016/2017. Наставници и сарадници на високошколским установама (претходни подаци)
18.04.20172016. Магистри наука, мастери и специјалисти (претходни подаци)
18.04.2017школска година 2016/2017. Уписани студенти (претходни подаци)
18.04.20172016. Студенти који су дипломирали/завршили академске или струковне студије (претходни подаци)
18.04.2017школска година 2016/2017. Уписани магистри, мастери и специјалисти (претходни подаци)
18.04.2017школска година 2016/2017. Докторанти - особе у поступку стицања звања доктора наука (претходни подаци)
18.04.20172016. Прикупљање млијека и производња млијечних производа
24.04.2017март 2017. Индекси индустријске производње
24.04.2017март 2017. Индекси запослених у индустрији
24.04.2017март 2017. Просјечне плате запослених
24.04.2017март 2017. Робна размјена Републике Српске са иностранством (KM), (претходни подаци)
24.04.2017март 2017. Трговина на мало
24.04.2017март 2017. Индекси потрошачких цијена
24.04.2017март 2017. Просјечне потрошачке цијене
24.04.2017март 2017. Индекси цијена произвођача индустријских производа на домаћем тржишту
24.04.2017март 2017. Индекси цијена произвођача индустријских производа на страном тржишту
24.04.2017март 2017. Укупан индекс цијена произвођача индустријских производа
24.04.2017март 2017. Саопштење за медије
25.04.2017март 2017. Активности инкубаторских станица
25.04.2017март 2017. Прикупљање крављег млијека и производња млијечних производа
25.04.2017прво тромјесечје 2017. Регистрована друмска, моторна и прикључна возила и саобраћајне незгоде
25.04.20172016. Рођени и умрли у Републици Српској
25.04.20172016. Склопљени и разведени бракови у Републици Српској
25.04.20172017. Домови ученика и студената (претходни подаци)
25.04.2017почетак школске 2016/2017. године Наставници средњих школа (претходни подаци)
25.04.2017почетак школске 2016/2017. године Средње школе по разредима (претходни подаци)
25.04.2017почетак школске 2016/2017. године Средње школе по пољима образовања (претходни подаци)
25.04.2017крај школске 2015/2016. године Средње школе (претходни подаци)
25.04.20172013-2016. Процијењен број становника
27.04.2017март 2017. Број долазака и ноћења туриста
28.04.2017март 2017. Робна размјена Републике Српске са иностранством (€), (претходни подаци)
28.04.2017март 2017. Робна размјена Републике Српске са иностранством ($), (претходни подаци)