Календар публиковања, 2017.

Датум објављивањаРеферентни периодНаслов
03.07.20172016. Пунољетни учиниоци кривичних дјела
03.07.20172016. Малољетни учиниоци кривичних дјела
03.07.20172016. Индустријска производња - PRODCOM (претходни подаци)
10.07.20172017. Анкета о радној снази (претходни подаци)
10.07.2017мај 2017. МЈЕСЕЧНИ СТАТИСТИЧКИ ПРЕГЛЕД
17.07.20172016. Бруто домаћи производ по производном приступу (претходни подаци)
17.07.20172016. Бруто домаћи производ по доходовном приступу (претходни подаци)
17.07.20172016. Инвестиције (претходни подаци)
17.07.20172016. Површине и засади на крају прољећне сјетве
17.07.2017март 2017. Запослени
20.07.20172016. БИЛТЕН - ЦИЈЕНЕ, бр. 9
21.07.2017прво тромјесечје 2017. Tромјесечни бруто домаћи производ
21.07.20172015. Анкета о потрошњи домаћинстава
24.07.2017јун 2017. Индекси индустријске производње
24.07.2017јун 2017. Индекси запослених у индустрији
24.07.2017јун 2017. Просјечне плате запослених
24.07.2017јун 2017. Робна размјена Републике Српске са иностранством (KM), (претходни подаци)
24.07.2017јун 2017. Трговина на мало
24.07.2017јун 2017. Индекси потрошачких цијена
24.07.2017јун 2017. Просјечне потрошачке цијене
24.07.2017јун 2017. Индекси цијена произвођача индустријских производа на домаћем тржишту
24.07.2017јун 2017. Индекси цијена произвођача индустријских производа на страном тржишту
24.07.2017јун 2017. Укупан индекс цијена произвођача индустријских производа
24.07.2017јун 2017. Саопштење за медије
25.07.2017друго тромјесечје 2017. Регистрована друмска, моторна и прикључна возила и саобраћајне незгоде
25.07.2017јун 2017. Активности инкубаторских станица
25.07.2017јун 2017. Прикупљање крављег млијека и производња млијечних производа
27.07.2017јун 2017. Број долазака и ноћења туриста
28.07.2017јун 2017. Робна размјена Републике Српске са иностранством (€), (претходни подаци)
28.07.2017јун 2017. Робна размјена Републике Српске са иностранством ($), (претходни подаци)
31.07.2017јун 2017. Индекси промета индустријe
31.07.20172015. БИЛТЕН - АНКЕТА О ПОТРОШЊИ ДОМАЋИНСТАВА, бр. 3 (ОДГОЂЕНО)
31.07.2017јун 2017. Вриједност пољопривредних производа продатих на зеленим пијацама
31.07.2017јун 2017. Клање стоке и живине у кланицама
31.07.2017јун 2017. Производња, продаја и залихе шумских сортимената у државним шумама