Календар публиковања, 2017.

Датум објављивањаРеферентни периодНаслов
11.01.2017новембар 2016. МЈЕСЕЧНИ СТАТИСТИЧКИ ПРЕГЛЕД
20.01.20172016. Структура инкубаторских станица
23.01.2017децембар 2016. Индекси индустријске производње
23.01.2017децембар 2016. Индекси запослених у индустрији
23.01.2017децембар 2016. Просјечне плате запослених
23.01.2017децембар 2016. Робна размјена Републике Српске са иностранством (KM), (претходни подаци)
23.01.2017децембар 2016. Индекси потрошачких цијена
23.01.2017децембар 2016. Просјечне потрошачке цијене
23.01.2017децембар 2016. Индекси цијена произвођача индустријских производа на домаћем тржишту
23.01.2017децембар 2016. Индекси цијена произвођача индустријских производа на страном тржишту
23.01.2017децембар 2016. Укупан индекс цијена произвођача индустријских производа
23.01.2017децембар 2016. Саопштење за медије
24.01.2017децембар 2016. Трговина на мало
25.01.2017децембар 2016. Активности инкубаторских станица
25.01.2017децембар 2016. Прикупљање крављег млијека и производња млијечних производа
25.01.20172016. Засијане површине у јесењој сјетви
26.01.2017четврто тромјесечје 2016. Регистрована друмска, моторна и прикључна возила и саобраћајне незгоде
27.01.2017децембар 2016. Број долазака и ноћења туриста
30.01.2017децембар 2016. Вриједност пољопривредних производа продатих на зеленим пијацама
30.01.2017децембар 2016. Клање стоке и живине у кланицама
30.01.2017децембар 2016. Робна размјена Републике Српске са иностранством (€), (претходни подаци)
30.01.2017децембар 2016. Робна размјена Републике Српске са иностранством ($), (претходни подаци)
30.01.2017децембар 2016. Производња, продаја и залихе шумских сортимената у државним шумама