Календар публиковања, 2018.

Датум објављивањаРеферентни периодНаслов
03.01.2018новембар 2017. Вриједност пољопривредних производа продатих на зеленим пијацама
03.01.2018новембар 2017. Производња, продаја и залихе шумских сортимената у државним шумама
03.01.2018новембар 2017. Клање стоке и живине у кланицама
03.01.2018новембар 2017. Индекси промета индустријe
15.01.2018новембар 2017. МЈЕСЕЧНИ СТАТИСТИЧКИ ПРЕГЛЕД
22.01.2018децембар 2017. Индекси индустријске производње
22.01.2018децембар 2017. Индекси запослених у индустрији
22.01.2018децембар 2017. Просјечне плате запослених
22.01.2018децембар 2017. Робна размјена Републике Српске са иностранством (KM), (претходни подаци)
22.01.2018децембар 2017. Индекси потрошачких цијена
22.01.2018децембар 2017. Просјечне потрошачке цијене
22.01.2018децембар 2017. Индекси цијена произвођача индустријских производа на домаћем тржишту
22.01.2018децембар 2017. Индекси цијена произвођача индустријских производа на страном тржишту
22.01.2018децембар 2017. Укупан индекс цијена произвођача индустријских производа
22.01.2018децембар 2017. Саопштење за медије
22.01.20182017. Структура инкубаторских станица
24.01.2018децембар 2017. Трговина на мало
25.01.2018децембар 2017. Активности инкубаторских станица
25.01.2018децембар 2017. Прикупљање крављег млијека и производња млијечних производа
25.01.20182017. Засијане површине у јесењој сјетви
25.01.2018IV тромјесечје 2017. Регистрована друмска, моторна и прикључна возила и саобраћајне незгоде
29.01.2018децембар 2017. Број долазака и ноћења туриста
29.01.2018децембар 2017. Робна размјена Републике Српске са иностранством (€), (претходни подаци)
29.01.2018децембар 2017. Робна размјена Републике Српске са иностранством ($), (претходни подаци)
30.01.2018децембар 2017. Вриједност пољопривредних производа продатих на зеленим пијацама
30.01.2018децембар 2017. Клање стоке и живине у кланицама
30.01.2018децембар 2017. Производња, продаја и залихе шумских сортимената у државним шумама
30.01.2018децембар 2017. Индекси промета индустријe