Календар публиковања, 2019.

Датум објављивањаРеферентни периодНаслов
18.01.2019новембар 2018. МЈЕСЕЧНИ СТАТИСТИЧКИ ПРЕГЛЕД
21.01.20192018. Структура инкубаторских станица
22.01.2019децембар 2018. Индекси индустријске производње
22.01.2019децембар 2018. Индекси запослених у индустрији
22.01.2019децембар 2018. Просјечне плате запослених
22.01.2019децембар 2018. Робна размјена Републике Српске са иностранством (KM), (претходни подаци)
22.01.2019децембар 2018. Индекси потрошачких цијена
22.01.2019децембар 2018. Просјечне потрошачке цијене
22.01.2019децембар 2018. Индекси цијена произвођача индустријских производа на домаћем тржишту
22.01.2019децембар 2018. Индекси цијена произвођача индустријских производа на страном тржишту
22.01.2019децембар 2018. Укупан индекс цијена произвођача индустријских производа
22.01.2019децембар 2018. Саопштење за медије
24.01.2019децембар 2018. Трговина на мало
25.01.2019децембар 2018. Активности инкубаторских станица
25.01.2019децембар 2018. Прикупљање крављег млијека и производња млијечних производа
25.01.20192017. Интегрисани систем социјалне заштите
25.01.20192018. Засијане површине у јесењој сјетви
25.01.2019четврто тромјесечје 2018. Регистрована друмска, моторна и прикључна возила и саобраћајне незгоде
28.01.2019децембар 2018. Број долазака и ноћења туриста
28.01.2019децембар 2018. Робна размјена Републике Српске са иностранством (€), (претходни подаци)
28.01.2019децембар 2018. Робна размјена Републике Српске са иностранством ($), (претходни подаци)
30.01.2019децембар 2018. Клање стоке и живине у кланицама
30.01.2019децембар 2018. Вриједност пољопривредних производа продатих на зеленим пијацама
30.01.2019децембар 2018. Индекси промета индустријe
30.01.2019децембар 2018. Производња, продаја и залихе шумских сортимената у државним шумама