Просјечне плате запослених (КМ)

FusionCharts.

Просјечна бруто плата, октобар 2016.     1 344 КМ
Стопа инфлације, октобар 2016.   1,4%
Покривеност увоза извозом, јануар-октобар 2016. (претходни податак)   65,7%
Бруто домаћи производ, 2015. година
  9,15 милијарди КМ
Становништво, 2015. година (процјена)   1 415 776

Новости

30.11.2016       
30.11.2016       
30.11.2016       
30.11.2016       
30.11.2016       
28.11.2016       
28.11.2016       
28.11.2016       
25.11.2016       
25.11.2016