Просјечне плате запослених (КМ)

FusionCharts.

Просјечна бруто плата, децембар 2016.     1 343 КМ
Стопа инфлације, децембар 2016.   -0,1%
Покривеност увоза извозом, јануар-децембар 2016. (претходни податак)   65,0%
Бруто домаћи производ, 2015. година
  9,15 милијарди КМ
Становништво, 2015. година (процјена)   1 415 776

Новости

24.01.2017       
23.01.2017       
23.01.2017       
23.01.2017       
23.01.2017       
23.01.2017       
23.01.2017       
23.01.2017       
23.01.2017       
23.01.2017