Просјечне плате запослених (КМ)

FusionCharts.

Просјечна бруто плата, септембар 2016.     1 341 КМ
Стопа инфлације, септембар 2016.   0,1%
Покривеност увоза извозом, јануар-септембар 2016. (претходни податак)   65,5%
Бруто домаћи производ, 2015. година (претходни податак)   9,15 милијарди КМ
Становништво, 2015. година (процјена)   1 415 776

Новости

24.10.2016       
24.10.2016       
24.10.2016       
24.10.2016       
24.10.2016       
24.10.2016       
24.10.2016       
24.10.2016       
24.10.2016       
24.10.2016