Календар публиковања, 2018.

Датум објављивањаРеферентни периодНаслов
03.05.20182017. Производња меса
07.05.2018прво тромјесечје 2018. Индекси производње у грађевинарству
07.05.20182016. Основни структурни показатељи пословања страних подружница
10.05.2018март 2018. МЈЕСЕЧНИ СТАТИСТИЧКИ ПРЕГЛЕД
10.05.2018прво тромјесечје 2018. Издате грађевинске дозволе
10.05.2018прво тромјесечје 2018. Цијене продатих нових станова
21.05.2018прво тромјесечје 2018. Откуп и продаја производа пољопривреде, шумарства и рибарства
21.05.20182017. Индекси обима пољопривредне производње
22.05.2018април 2018. Индекси индустријске производње (претходни подаци)
22.05.2018април 2018. Индекси запослених у индустрији
22.05.2018април 2018. Просјечне плате запослених
22.05.2018април 2018. Робна размјена Републике Српске са иностранством (KM), (претходни подаци)
22.05.2018април 2018. Индекси потрошачких цијена
22.05.2018април 2018. Просјечне потрошачке цијене
22.05.2018април 2018. Индекси цијена произвођача индустријских производа на домаћем тржишту
22.05.2018април 2018. Индекси цијена произвођача индустријских производа на страном тржишту
22.05.2018април 2018. Укупан индекс цијена произвођача индустријских производа
22.05.2018април 2018. Саопштење за медије
24.05.2018април 2018. Трговина на мало
24.05.2018прво тромјесечје 2018. Краткорочни индикатори дистрибутивне трговине и осталих услуга
25.05.2018април 2018. Активности инкубаторских станица
25.05.2018април 2018. Прикупљање крављег млијека и производња млијечних производа
25.05.2018прво тромјесечје 2018. Друмски и жељезнички превоз путника и робе и аеродромске услуге
25.05.2018прво тромјесечје 2018. Поштанске и телекомуникационе услуге
25.05.20182017. Корисници додатка за дјецу
28.05.2018април 2018. Робна размјена Републике Српске са иностранством (€), (претходни подаци)
28.05.2018април 2018. Робна размјена Републике Српске са иностранством ($), (претходни подаци)
28.05.2018април 2018. Број долазака и ноћења туриста
30.05.2018април 2018. Производња, продаја и залихе шумских сортимената у државним шумама
30.05.2018април 2018. Вриједност пољопривредних производа продатих на зеленим пијацама
30.05.2018април 2018. Клање стоке и живине у кланицама
30.05.2018прво тромјесечје 2018. Индекси цијена у пољопривреди
30.05.2018април 2018. Индекси промета индустријe