Календар публиковања, 2017.

Датум објављивањаРеферентни периодНаслов
03.05.2017март 2017. Вриједност пољопривредних производа продатих на зеленим пијацама
03.05.2017март 2017. Производња, продаја и залихе шумских сортимената у државним шумама
03.05.2017март 2017. Клање стоке и живине у кланицама
03.05.20172005-2015. Бруто домаћи производ
03.05.20172016. Производња меса
03.05.20172016. Аквакултура
05.05.2017прво тромјесечје 2017. Индекси производње у грађевинарству
08.05.20172015. Основни структурни показатељи пословања страних подружница
10.05.2017март 2017. МЈЕСЕЧНИ СТАТИСТИЧКИ ПРЕГЛЕД
10.05.2017прво тромјесечје 2017. Издате грађевинске дозволе
10.05.2017прво тромјесечје 2017. Цијене продатих нових станова
15.05.2017јануар 2017. Индекси промета у индустрији
22.05.2017април 2017. Индекси индустријске производње
22.05.2017април 2017. Индекси запослених у индустрији
22.05.2017април 2017. Просјечне плате запослених
22.05.2017април 2017. Робна размјена Републике Српске са иностранством (KM), (претходни подаци)
22.05.2017април 2017. Индекси потрошачких цијена
22.05.2017април 2017. Просјечне потрошачке цијене
22.05.2017април 2017. Индекси цијена произвођача индустријских производа на домаћем тржишту
22.05.2017април 2017. Индекси цијена произвођача индустријских производа на страном тржишту
22.05.2017април 2017. Укупан индекс цијена произвођача индустријских производа
22.05.2017април 2017. Саопштење за медије
22.05.2017прво тромјесечје 2017. Откуп и продаја производа пољопривреде, шумарства и рибарства
22.05.20172016. Индекси обима пољопривредне производње
24.05.2017април 2017. Трговина на мало
25.05.2017фебруар 2017. Индекси промета индустријe
25.05.2017април 2017. Активности инкубаторских станица
25.05.2017април 2017. Прикупљање крављег млијека и производња млијечних производа
25.05.2017прво тромјесечје 2017. Поштанске и телекомуникационе услуге
25.05.20172016. Корисници додатка за дјецу
25.05.2017март 2017. Индекси промета индустријe
29.05.2017април 2017. Робна размјена Републике Српске са иностранством (€), (претходни подаци)
29.05.2017април 2017. Робна размјена Републике Српске са иностранством ($), (претходни подаци)
29.05.2017април 2017. Број долазака и ноћења туриста
30.05.2017април 2017. Производња, продаја и залихе шумских сортимената у државним шумама
30.05.2017април 2017. Вриједност пољопривредних производа продатих на зеленим пијацама
30.05.2017април 2017. Клање стоке и живине у кланицама
30.05.2017прво тромјесечје 2017. Индекси цијена у пољопривреди
30.05.2017април 2017. Индекси промета индустријe