Календар публиковања, 2017.

Датум објављивањаРеферентни периодНаслов
01.06.20172013 - 2016. Процјене становништва
01.06.20172013 - 2016. Скраћене (апроксимативне) таблице морталитета
05.06.2017школска година 2016/2017. БИЛТЕН - ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ, бр. 17
06.06.2017прво тромјесечје 2017. Краткорочни индикатори дистрибутивне трговине и осталих услуга
09.06.2017април 2017. МЈЕСЕЧНИ СТАТИСТИЧКИ ПРЕГЛЕД
12.06.2017прво тромјесечје 2017. Индекси извозних и увозних цијена Републике Српске (претходни подаци)
15.06.2017прво тромјесечје 2017. Гранични промет робе и друмских теретних моторних возила
15.06.2017прво тромјесечје 2017. Гранични промет путника и путничких моторних возила
15.06.20172016. Корисници социјалне заштите
15.06.20172016. Установе социјалне заштите за дјецу, омладину и одрасле
16.06.2017прво тромјесечје 2017. Друмски и жељезнички превоз путника и робе и аеродромске услуге
22.06.2017мај 2017. Индекси индустријске производње
22.06.2017мај 2017. Индекси запослених у индустрији
22.06.2017мај 2017. Просјечне плате запослених
22.06.2017мај 2017. Робна размјена Републике Српске са иностранством (KM), (претходни подаци)
22.06.2017мај 2017. Индекси потрошачких цијена
22.06.2017мај 2017. Просјечне потрошачке цијене
22.06.2017мај 2017. Индекси цијена произвођача индустријских производа на домаћем тржишту
22.06.2017мај 2017. Индекси цијена произвођача индустријских производа на страном тржишту
22.06.2017мај 2017. Укупан индекс цијена произвођача индустријских производа
22.06.2017мај 2017. Саопштење за медије
26.06.2017школска година 2016/2017. БИЛТЕН - СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ, бр. 16
26.06.2017мај 2017. Активности инкубаторских станица
26.06.2017мај 2017. Прикупљање крављег млијека и производња млијечних производа
26.06.2017мај 2017. Трговина на мало
27.06.2017мај 2017. Број долазака и ноћења туриста
28.06.2017мај 2017. Робна размјена Републике Српске са иностранством ($), (претходни подаци)
28.06.2017мај 2017. Робна размјена Републике Српске са иностранством (€), (претходни подаци)
30.06.20172016. БИЛТЕН - ПОЉОПРИВРЕДА, бр. 12
30.06.2017мај 2017. Индекси промета индустријe
30.06.2017мај 2017. Вриједност пољопривредних производа продатих на зеленим пијацама
30.06.2017мај 2017. Клање стоке и живине у кланицама
30.06.2017мај 2017. Производња, продаја и залихе шумских сортимената у државним шумама